Allemaal meebetalen aan spelletje.

Belachelijk, dat er geld uit de grote staatskas in Second Life wordt gepompt. Prima hoor, als mensen zelf geld over hebben voor virtuele ruimte en spullen in een online spelletje, voor een ontastbare wereld die niet bestaat, maar laten die lui dat fijn zonder mijn support doen zeg! Hopelijk worden belastingen voortaan gespecificeerd:

[x] U wilt niet betalen voor de gemeentelijke deelname aan online games.

[ ] U wilt de gemeentelijke deelname aan online games ondersteunen (u betaalt €5 meer per maand).

Bastognekoek op het kwijtscheldingsformulier

Zou dat wel hygiënisch zijn? Stopt de Gemeentebelastingen die formulieren computergestuurd in groene enveloppen, of doen neuspeuterende aarskrabbende ambtenaren dat?

Van hun website:

Welke stappen moet u ondernemen om kwijtschelding aan te vragen?
Ga naar een Sociaal Raadsman, een Wijkpost voor Ouderen of naar een Rayonkantoor van de Sociale Dienst voor de folder en het aanvraagformulier. Daar kunnen zij u ook helpen bij het invullen van het formulier.

Wat moet u meenemen?

■ een kopie van de huurspecifi catie
■ een kopie van uw meest recente inkomensspecifi catie
■ een kopie van voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
■ een kopie van het meest recente giro of bankafschrift
■ een beschikking huur- en zorgtoeslag
■ (indien in bezit van een auto) kentekenbewijs deel I en II
■ een overzicht van uw (eventuele) schulden
■ gegevens ziektekostenverzekering

Laat ik nu denken dat AL deze gegevens reeds LANG EN BREED bekend zijn, bij zowel de overheid als de belastingdiensten. De Rijksbelastingdienst kan niet even een linkje leggen met de Gemeentebelastingen en bijv. de uitkerende instantie? Waarom schuift men dat af op de arme burger?
De overheid vraagt om geld van de burger, maar is zogenaamd niet in staat om zelf even te bekijken of betreffende burger dit wel moet (of kan) betalen? Waarom is ‘kwijtschelding’ iets wat men op verzoek kan verkrijgen? Het is bij mijn weten de standaard dat niemand iets aan iemand schuldig is. De schuld wordt geschapen door deze vage belastingen, dus dient de schuldveroorzaker (de overheid) ook zorg te dragen voor de rechtvaardigheid van het opleggen van een betalingsplicht in dezen. Lijkt mij zo. Alsof ze zich vervelen, zeg!

Moeilijker kunnen ze het ons niet maken. Onlogischer wel.

Kabelinternet Exposed

De Internet-kosten die UPC noemt op haar website(s) en in TV-reclames zijn valse leugens en ernstig misleidend. UPC noemt er namelijk even voor het gemak niet bij dat een standaard TV/Radio-abo vereist is om de internet-link van ze te mogen krijgen. Dit maakt dat je bij alle genoemde bedragen voor internet-abonnementen minimaal €16,05 (per maand) moet tellen.

Chello Extreme internet kost dus 59.95 + 16,05 = € 76,- per maand
Chello Power internet kost dus 39,95 + 16,05 = € 56,- per maand
Chello Light internet kost dus 32,95 + 16,05 = € 49,- per maand
Chello Easy internet kost dus 22,95 + 16,05 = € 39,- per maand
Chello Starter internet kost dus 14,95 + 16,05 = € 31,- per maand

En wat UPC daarover beweert is ook nog eens een keiharde leugen;

2. Waarom het UPC standaardpakket Radio/TV nodig om te kunnen internetten?
UPC biedt Internet aan via de kabel. Teneinde van deze dienst gebruik te kunnen maken is dus een TV aansluiting op de kabel vereist.

Quatsch. Hoezo “dus”? (Wat een walgelijk misbruik van een niet uit te leggen verwijzing, trouwens.) Internet en analoge TV/Radio-toepassingen staan geheel gescheiden op de coax-kabel. Ze worden door compleet verschillende technieken aangevoerd, geleverd, gestuurd en gemoduleerd. Voor het ontvangen van analoge RF uit je coax heb je geen decoder/kastje nodig, voor het gemoduleerde internet-stuk wel. Er is geen enkele technische reden te noemen die het noodzakelijk maakt om een abonnement voor analoge tv/radio te hebben teneinde op die coax iets anders (internet/IP-telefonie) te leveren.

Het blijft jammer dat UPC zo uitblinkt in liegen, en dat ik echt geen TV meer van UPC hoef te ontvangen, anders overwoog ik serieus hun Extreme abonnement eens te proberen. Nu wacht ik liever op de fiber.

By the way, ongeveer hetzelfde verhaal voor @Home, zo is mij verteld..

Van Frankfurt naar Maidenhead naar Brussel

Dames en heren, de jult secure net services zijn stilletjes alwéér verplaatst naar andere servers. En de boel moet er alwéér sneller door zijn geworden. Deze zoveelste migratie was aanvankelijk niet mijn idee. Eerst was de hardware-eigenaar van mijn server in Frankfurt het zat om samen te werken met het schijnbaar stroeve Netdirekt en Exportal, dus had ‘ie zijn hele zooi naar California in de US of A verplaatst. En ik wilde niet mee. Toen vond ik een vergelijkbaar product bij a2b2 in Maidenhead nabij Slough in de buurt van London in Engeland. De server-beheerders daar waren echter overspannen en niet bereid dingen aan te passen als dat hard nodig was. De weinige dingen die ik niet zelf hoef te doen voor mijn server(s) konden ze daar niet goed doen, bleek. De directeur wilde mij dus weg hebben. Het was kennelijk vreemd dat ik verwachte te krijgen waar ik voor betaald had. Ik moest echt overal “please” in schrijven en voorzichtig zijn hun ego’s niet te krenken. Da’s anders dan bij amerikanen, duitsers, nederlanders, fransen of belgen. Die kun je rustig kil en zakelijk benaderen als ze hun werk niet goed doen. Het is vreemd hoe cultuurverschillen naar boven komen bij zoiets onpersoonlijks als het afnemen van internet-diensten, en al op korte afstand merkbaar worden.

Anyway, ik heb mijn tot nu toe beste thuis gevonden bij Stone Internet Services uit Gent in België. Tot nu toe buitengewoon goede service, aardige eerlijke en vooral ook duidelijke taal van vakmensen. Waarom niet in Nederland? Wel, daar heb ik een aantal redenen voor:
Prijs-kwaliteit verhouding, betrouwbaarheid van de persoon waar ik zaken mee doe (Stein is echt oké), ligging van het datacenter, pingtijden vanaf Parijs, Amsterdam en de rest van de planeet. Alles is gunstiger voor mij hier dan bij vergelijkbare servers in NL. En ik wilde nu eens iets wat lang blijft bestaan.

Niet online te vinden

Als je even kijkt naar de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan schrik je je rot. De twee voor het vak minst aan te raden personen staan daar namelijk vrolijk op een foto te pronken. Hadden we daar nu SP voor gestemd? Dat ophemelen van Aboutaleb neemt idiote vormen aan. Om dat te illustreren even een briljant stukje, ge-OCRd uit maandblad MUG:

De erfenis van scheidend wethouder Aboutaleb

De kogel is door de kerk. De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb houdt het in Amsterdam voor gezien. Omdat hij door de PvdA gevraagd (en bereid gevonden) is om staatssecretaris te worden in de nieuwe regering, gaat hij in het Haagse aan de slag. Met de Amsterdamse aanpak van armoede- en fraudebestrijding, en mensen aan het werk krijgen, heeft hij blijkbaar een onuitwisbare indruk gemaakt. Balkenende zou zich onsterfelijk belachelijk gemaakt hebben als hij Aboutaleb zou hebben gepasseerd. Binnenkort zal Nederland dus kennis kunnen maken met de succesformule die Aboutaleb in Amsterdam heeft bereikt. En dames en heren, lees en huiver en oordeel zelf, die successen ziin gigantisch;
Op het gebied van armoedebestrijding is veel bereikt. Onder de bezielende leiding van Aboutaleb is het aantal voedselbanken in Amsterdam meer dan verdubbeld. ledere nieuw te openen voedselbank kon rekenen op de warme belangstelling van de heer Aboutaleb. Op het laatst was hij zelfs prominent aanwezig bij de openingen van de nieuwe voedselbanken. Het absolute hoogtepunt bereikte hij echter met de verrichting van de officiele opening van de eerste kledingbank in Amsterdam. Uitkeringsgerechtigden kunnen hier gratis kledingafdankertjes afhalen om toch nog enigszins goed gekleed op een sollicitatiegesprek te verschijnen.

Meneer Aboutaleb heeft ook oog gehad voor fraudebescherming. Het gevolg is dat in Amsterdam uitkeringsgerechtigden bij nacht en ontij te maken kunnen krijgen met huisdoorzoekingen. Voor een huisdoorzoeking bij een willekeurige Nederlander moet de overheid sterke bewijzen hebben dat er sprake is van crimineel gedrag. In Amsterdam is het hebben of aanvragen van een uitkering voldoende reden om bij iemand zomaar binnen te vallen. Dus beste Nederlanders, als u binnenkort bij uw buren – die moeten rondkomen van een uitkering – de kinderen hoort huilen, gelieve niet in paniek te raken of de politie te bellen. Er is slechts sprake van een strikte uitvoering van de Aboutaleb-richtlijn.

Maar bovengenoemde successen zijn niks vergeleken bij het aantal mensen dat de heer Aboutaleb uit de uitkering en aan het werk gekregen heeft. Op dit terrein laat hij een record staan, waarop menige toekomstige wethouder Sociale Zaken zich zal stukbijten. Sommigen durven nu te beweren dat het een record voor de eeuwigheid is. De heer Aboutaleb heeft namelijk met een re-integratiebudget van 80 miljoen euro drie procent van de 45.000 Amsterdamse uitkeringsgerechtigden aan een baan geholpen. Dat komt neer op bijna 60.000 euro de man per baan. Zo waarlijk een topprestatie, vindt u ook niet?
Dus uiteindelijk hebben ca. 1350 mensen een baan gevonden in een tijd waarin de economie floreert. Een onbekend aantal zit opgesloten in zogenaamde werkfabrieken, waar alleen de bedenkers ervan een dikbelegde boterham aan overhouden. De werkverschaffing uit de jaren dertig van de vorige eeuw in een nieuw jasje gestoken.
Laten we hopen dat de opvolger naast de diepculturele achtergrond ook eens beschikt over een degelijke kennis van zaken. Dat hebben 200.000 Amsterdammers met een minimum-inkomen wel eens verdiend.

P.S. Als u vergelijkbare capriolen met uw geld zou uithalen, zou u bij een aanvraag van bijzondere bijstand de absolute verplichting opgelegd krijgen een budgetteringscursus te volgen. De heer Aboutaleb vroeg -voordat bekend werd dat hij naar Den Haag ging- extra geld om deze doorslaande successen te continueren en wordt prompt staatssecretaris. Het kan verkeren in dit land.

Jacques Peeters (namens WBVA)
– plus wat kleine wijzigingen van mij –
( Niet te verwarren met Jacques Petrus, trouwens ;-)