Bastognekoek op het kwijtscheldingsformulier

Zou dat wel hygiënisch zijn? Stopt de Gemeentebelastingen die formulieren computergestuurd in groene enveloppen, of doen neuspeuterende aarskrabbende ambtenaren dat?

Van hun website:

Welke stappen moet u ondernemen om kwijtschelding aan te vragen?
Ga naar een Sociaal Raadsman, een Wijkpost voor Ouderen of naar een Rayonkantoor van de Sociale Dienst voor de folder en het aanvraagformulier. Daar kunnen zij u ook helpen bij het invullen van het formulier.

Wat moet u meenemen?

■ een kopie van de huurspecifi catie
■ een kopie van uw meest recente inkomensspecifi catie
■ een kopie van voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
■ een kopie van het meest recente giro of bankafschrift
■ een beschikking huur- en zorgtoeslag
■ (indien in bezit van een auto) kentekenbewijs deel I en II
■ een overzicht van uw (eventuele) schulden
■ gegevens ziektekostenverzekering

Laat ik nu denken dat AL deze gegevens reeds LANG EN BREED bekend zijn, bij zowel de overheid als de belastingdiensten. De Rijksbelastingdienst kan niet even een linkje leggen met de Gemeentebelastingen en bijv. de uitkerende instantie? Waarom schuift men dat af op de arme burger?
De overheid vraagt om geld van de burger, maar is zogenaamd niet in staat om zelf even te bekijken of betreffende burger dit wel moet (of kan) betalen? Waarom is ‘kwijtschelding’ iets wat men op verzoek kan verkrijgen? Het is bij mijn weten de standaard dat niemand iets aan iemand schuldig is. De schuld wordt geschapen door deze vage belastingen, dus dient de schuldveroorzaker (de overheid) ook zorg te dragen voor de rechtvaardigheid van het opleggen van een betalingsplicht in dezen. Lijkt mij zo. Alsof ze zich vervelen, zeg!

Moeilijker kunnen ze het ons niet maken. Onlogischer wel.

Leave a Reply