Niet online te vinden

Als je even kijkt naar de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan schrik je je rot. De twee voor het vak minst aan te raden personen staan daar namelijk vrolijk op een foto te pronken. Hadden we daar nu SP voor gestemd? Dat ophemelen van Aboutaleb neemt idiote vormen aan. Om dat te illustreren even een briljant stukje, ge-OCRd uit maandblad MUG:

De erfenis van scheidend wethouder Aboutaleb

De kogel is door de kerk. De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb houdt het in Amsterdam voor gezien. Omdat hij door de PvdA gevraagd (en bereid gevonden) is om staatssecretaris te worden in de nieuwe regering, gaat hij in het Haagse aan de slag. Met de Amsterdamse aanpak van armoede- en fraudebestrijding, en mensen aan het werk krijgen, heeft hij blijkbaar een onuitwisbare indruk gemaakt. Balkenende zou zich onsterfelijk belachelijk gemaakt hebben als hij Aboutaleb zou hebben gepasseerd. Binnenkort zal Nederland dus kennis kunnen maken met de succesformule die Aboutaleb in Amsterdam heeft bereikt. En dames en heren, lees en huiver en oordeel zelf, die successen ziin gigantisch;
Op het gebied van armoedebestrijding is veel bereikt. Onder de bezielende leiding van Aboutaleb is het aantal voedselbanken in Amsterdam meer dan verdubbeld. ledere nieuw te openen voedselbank kon rekenen op de warme belangstelling van de heer Aboutaleb. Op het laatst was hij zelfs prominent aanwezig bij de openingen van de nieuwe voedselbanken. Het absolute hoogtepunt bereikte hij echter met de verrichting van de officiele opening van de eerste kledingbank in Amsterdam. Uitkeringsgerechtigden kunnen hier gratis kledingafdankertjes afhalen om toch nog enigszins goed gekleed op een sollicitatiegesprek te verschijnen.

Meneer Aboutaleb heeft ook oog gehad voor fraudebescherming. Het gevolg is dat in Amsterdam uitkeringsgerechtigden bij nacht en ontij te maken kunnen krijgen met huisdoorzoekingen. Voor een huisdoorzoeking bij een willekeurige Nederlander moet de overheid sterke bewijzen hebben dat er sprake is van crimineel gedrag. In Amsterdam is het hebben of aanvragen van een uitkering voldoende reden om bij iemand zomaar binnen te vallen. Dus beste Nederlanders, als u binnenkort bij uw buren – die moeten rondkomen van een uitkering – de kinderen hoort huilen, gelieve niet in paniek te raken of de politie te bellen. Er is slechts sprake van een strikte uitvoering van de Aboutaleb-richtlijn.

Maar bovengenoemde successen zijn niks vergeleken bij het aantal mensen dat de heer Aboutaleb uit de uitkering en aan het werk gekregen heeft. Op dit terrein laat hij een record staan, waarop menige toekomstige wethouder Sociale Zaken zich zal stukbijten. Sommigen durven nu te beweren dat het een record voor de eeuwigheid is. De heer Aboutaleb heeft namelijk met een re-integratiebudget van 80 miljoen euro drie procent van de 45.000 Amsterdamse uitkeringsgerechtigden aan een baan geholpen. Dat komt neer op bijna 60.000 euro de man per baan. Zo waarlijk een topprestatie, vindt u ook niet?
Dus uiteindelijk hebben ca. 1350 mensen een baan gevonden in een tijd waarin de economie floreert. Een onbekend aantal zit opgesloten in zogenaamde werkfabrieken, waar alleen de bedenkers ervan een dikbelegde boterham aan overhouden. De werkverschaffing uit de jaren dertig van de vorige eeuw in een nieuw jasje gestoken.
Laten we hopen dat de opvolger naast de diepculturele achtergrond ook eens beschikt over een degelijke kennis van zaken. Dat hebben 200.000 Amsterdammers met een minimum-inkomen wel eens verdiend.

P.S. Als u vergelijkbare capriolen met uw geld zou uithalen, zou u bij een aanvraag van bijzondere bijstand de absolute verplichting opgelegd krijgen een budgetteringscursus te volgen. De heer Aboutaleb vroeg -voordat bekend werd dat hij naar Den Haag ging- extra geld om deze doorslaande successen te continueren en wordt prompt staatssecretaris. Het kan verkeren in dit land.

Jacques Peeters (namens WBVA)
– plus wat kleine wijzigingen van mij –
( Niet te verwarren met Jacques Petrus, trouwens ;-)

Leave a Reply