Politiek Correcte Bureaucratie

Er valt veel te klagen, en aangezien mijn klaagzang schijnbaar graag gezien wordt is het weer de hoogste tijd voor wat galspuwerij;

Stel, je hebt jarenlang ergens een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Daarbij draai je vaak extra diensten als invaller (die je bovenop die 24 uur betaald krijgt, en die op dezelfde loonstrook verschijnen). Bovendien werk je in realiteit eigenlijk 60 uur per week, omdat het werk ook in het verlengde ligt van je hobby’s. En stel, je wordt dan plotseling ten onrechte ontslagen. Wat dan? Dan kom je tot de schrikbarende ontdekking dat het met de bureaucratie in dit land nog erger is dan je ooit had durven vrezen. Neem alleen al de aanvraag van WW via het CWI en het UWV. Alsof men niet ALLANG kan weten dat je ontslagen bent, en vanaf dan recht hebt op een WW-uitkering, moet je dat allemaal zelf regelen en bewijzen. Sterker nog, het UWV stuurt jou als ex-werkNEMER een ‘werkGEVERsverklaring’, die moet je voormalig werkGEVER (binnen een korte stress-termijn) invullen en tekenen, en opsturen aan het UWV. Helemaal grappig is dat het UWV wel in staat is naam en adres van je ex-werkgever op dat formulier te plaatsen, maar niet in staat is de zaak ZELF met je ex-werkgever af te handelen, nee, dat mag de ontslagen werknemer gaan doen. Goed, is je aanvraag-set eenmaal compleet dan komen we op de berekening van de hoogte van je WW uit. Die extra diensten blijken niet mee te tellen als werk(?) en de extra (onbetaalde) uren tellen ook niet, maar men vermeld wèl heel graag dat men de hoogte van je uitkering berekend heeft “aan de hand van het gemiddeld aantal uren dat u werkte”. Oh wacht, dus gewerkte uren tellen mee want we noemen ze als zodanig, maar gewerkte uren tellen niet mee als dat de uitkering hoger zou maken? Why am I not surprised?

Dan komt het UWV uit op een maandelijks bedrag dat lager uitvalt dan het sociaal minimum, maar jij bent schijnbaar de enige die dat ziet (ondanks dat er ook loonbelasting op ingehouden wordt), want jij moet zelf de benodigde toeslag aan gaan vragen, en moet dat binnen 6 weken na aanvang van WW-recht geregeld hebben. (Again; de termijnstress rulez big time bij overheidsinstanties, wat is daar toch het nut van, als ze ook rustig besluiten 5 jaar na dato nog hun fouten op jou te verhalen?) Met aan te vragen formulieren moet je aantonen dat je uitkering inderdaad te laag is, en bewijzen dat je recht hebt op aanvulling. Gossie, elk logisch denkend mens had zulks ook al berekend kunnen hebben TIJDENS de afhandeling van de aanvraag van die WW-uitkering, maar ach, wat niet weet, wat niet deert, right? Als je maar stom en lui genoeg bent, dan ripped die overheid je rustig off. Voor je het weet ontglipt je zelfs de optie op die toeslag, want te laat is te laat, althans voor de burger dan. Als ze zelf een fout maken, dan blijkt zelfs 5 jaar later nog ruim op tijd voor herstel. (Iets wat velen van ons ook al weten uit ervaringen met de belastingdienst.) By the way, wat hebben we eigenlijk (gehad) aan dat sofi-nummer? Ik moet nogsteeds merken wat de voordelen ervan zijn. Men zou allerlei bestanden koppelen, maar men doet daar kennelijk niets zinvols mee, want ik moet voorrekenen waar ik recht op heb. Anders gezegd; Men weet exact hoeveel belasting ik dien te betalen, maar men weet nooit hoeveel ik daarvan terug mag krijgen. Waar zijn ze nou mee bezig eigenlijk, bij al die instanties, behalve het opblazen van ballonnetjes vol gebakken lucht in het kwadraat?

Voor elke cent aanspraak die je maakt op je recht (op dat sociaal minimum) moet een zooi (met wantrouwen doorspekte) case-managers jou, de uitkeringsgerechtigde, lastigvallen met stapels formulieren en afspraken en controles op controles, ook al bevestigen die meestal 3 keer opnieuw wat men allang behoort te weten: Verrek ja, u hebt recht op een uitkering, en verrek ja, die valt wat laag uit dus daar moet een aanvulling bij.
Leuk detail; Als je werkt tijdens je WW-uitkering, dan moet je elke cent van je genoten inkomen invullen op je maandelijks (soms zelfs wekelijks) per snail-mail te versturen werkbriefje. Dat werkbriefje is een soort gijzeling van de burger met WW en zonder fulltime-baan; Per week 1 sollicitatie, plus de plicht elke verdiende cent in te vullen. Vul je per ongeluk een keer 68 eurocent in, in plaats van 69 eurocent, dan wordt je een strafkorting op je uitkering opgelegd. Wat leuk, als de diverse overheidsdiensten naar mijn mening fouten maken (wat ze bij voortduring doen), zouden ze zichzelf dan ook strafkortingen opleggen?
Oh ja, en net nadat we allemaal vet hebben betaald (en nog aan het betalen zijn) voor de ons opgedrongen productie van de Euro en bijbehorende muntstukken, wil men de cent plotseling uit het betaalverkeer gaan halen. Maar als we het belang van die cent zelf eens over het hoofd zien, bijv. op een UWV-werkbriefje, komen we bijna in de cel terecht. Dus de supermarkt mag vrijelijk 3,98 afronden naar 4 euro toe, maar voor anderen is dat strafbaar?

Het is diezelfde bureaucratenwaanzin als dat “we moeten meer werken, dan gaan we meer verdienen, dan gaat het beter met onze economie“. Meer werken in een overbevolkt land met een beperkt banenaanbod, yeah right, dat levert echt nooit winst op. Eerder meer zieken en overspannenen, dus nog zwaardere lasten en grotere verliezen. Een economie kan natuurlijk alleen groeien als het een betrouwbare hoeveelheid werklozen heeft waaruit geput kan worden. Een deel van de werkloosheid wordt dus in stand gehouden om er later uit te kunnen putten. Werkloosheid kan nooit helemaal opgelost worden omdat dan de economie niet meer kan groeien, en een economie die niet kan groeien loopt achteruit, en dat mag natuurlijk nooit. Zo lang economie en welvaart alleen kunnen voortbestaan door een continuerende groei, zal werkeloosheid altijd moeten blijven bestaan.

Maar ach, de publieke moraal in Nederland is een overwegend verziekte hypocriete komedie, die
— na meer dan 25 jaar indoctrinatie van alles en iedereen dat en “iedereen gelijkwaardig is” (van Eichmann tot Einstein), en “waarheid niet bestaat” (dus Auschwitz ook niet), en “alle moraal relatief is” (zodat alles, van Auschwitz tot Bingo, van Koninklijk Huis tot Seks voor de Buch, “relatief” gelijk goed is) —
neerkomt op een zeer radicale “postmoderne”, totalitair-nihilistisch relatieve – “Umwertung aller Werte”, die nu voltrokken is en voor de meerderheid inhoudt dat de enige waarden (waarin men werkelijk gelooft en die men praktiseert) schijnheiligheid, hebzucht en machtswellust zijn, alleen verpakt in mooie valse namen zoals “solidariteit”, “integriteit” en “loyaliteit”.
Vrijwel iedereen in ‘de media’ belijdt dan ook graag publiekelijk dat “waarheid niet bestaat”; dat “alle moraal relatief is”; dat “alle mensen gelijkwaardig zijn” – en handelt daar gewoonlijk ook naar. (Deze meningen zijn de centrale leerstellingen van het Politiek Correcte Post-modernisme, dat inderdaad een heel prettig bijgeloof is voor mensen zonder hersens, zonder normen, en zonder enige individuele distinctie.)
Vrijwel niemand die dit soort dingen beweert is werkelijk geïnteresseerd in waarheid, moraal, gelijkwaardigheid – maar het helpt de meningen van anderen te bestrijden (als er dan toch geen waarheid is); met hulp van leugens, intriges en netwerken carrière te maken en veel geld te verdienen (als er dan toch alleen relatief of subjectief geldende normen zijn); en alles en iedereen die beter, zinniger, wellevender, verstandiger of beschaafder is dan een modale profvoetballer tot dat niveau van intellect, kennis en beschaving te nivelleren (als “we” dan toch allemaal “gelijkwaardig” zijn – want dan mag niemand zelfs maar beter schijnen dan de minsten, de domsten, de luist
en, en de lafsten).
Hoe kan een ongelooflijke oen in deze tijd veel verdienen? Door te gaan profvoetballen, door te gaan rappen, door mee te spelen in een loterij? Onwetendheid moet vooral tot iets groots worden opgehemeld, want dat maakt het voor domkoppen makkelijk, om op 1 te komen, om een rijbewijs te halen, enz. Dat klinkt wel uit de hoogte, als ik het over “domkoppen” heb, maar denk er maar eens over na. Komt de overheid èrg goed uit dat zoveel mensen toch vrij stom zijn.

De meerderheid van de bevolking bestaat nu eenmaal uit randdebielen. Ik zeg het misschien wat cru, maar zo is het wel. (Prof. Dr. M. van Rossem)

Met dank aan Maarten Maartensz voor wat inspiratie.

Eerdere aanverwante artikeltjes op jult.net: 1 2 3

De laatste weken ben ik nogal vaak geconfronteerd met het feit dat ik door velen wordt gezien als bekende nederlander, bijna à la “mag ik je handtekening?”. Hoe en waarom is mij nooit helemaal duidelijk, maar het gevaar op roem of rucht ontstaat natuurlijk zodra je je in het publieke domein begeeft, en zodra je een (grote) mond hebt. Ik denk dat vooral mijn schriftelijke en/of muzikale aanwezigheid schuld dragen, vandaar bovenstaand verhaaltje, want de bedoeling is natuurlijk dat ik de wereld wil verbeteren.

De Lichtgevende Stofzuiger

Een nieuw Suske & Wiske album? Neen, alweer niet. Vandaag een nieuwe stofzuiger gekocht, aanbieding bij de Gamma namelijk, merk Tristar. Best een cool ding, max 1600 Watt, met een baby-zuigertje erbij van 700 Watt. Mijn oude stofzuiger geeft namelijk groen licht, onder bij het roostertje waar de motor lucht moet krijgen. Het ding vonkt dus sterretjes uit, zeg maar. Schijnbaar brandgevaarlijke koolstofborstels van de motor, die nog een kunstmatig chemisch luchtje geven bij het stofzuigen ook. Het had wel wat, maar het is niet meer. Een Philips was het. De kema zou er geen stempel meer op durven zetten, zeg maar, vandaar deze upgrade. :-)

Vlammetje bij?

Geachte heer,

Na nader onderzoek van uw werkbriefje over de laatste periode, zien wij ons genoodzaakt u een strafkorting op uw WW uitkering op te leggen.

De reden(en) hiervoor is (zijn):

1. Uw werkbriefje is ingevuld met gebruikmaking van verschillende kleuren/typen schrijfmateriaal.
2. U hebt zich bij vraag 4 buiten de aangegeven lijntjes begeven.
3. Bij vraag 5 “haalt u aan”, wat een zeer ernstige overtreding is.
4. Kruisjes moet u weglaten en steekjes mag u niet laten vallen.

Ondanks het feit dat het invulformulier de suggestie wekt dat u met een kleurplaat voor vierjarigen te van doen heeft, zijn wij van mening dat u had kunnen weten wat de invulprocedure was aan de hand van de meegezonden handleiding. Nogmaals wijzen wij u met klem op de volgende regel:
Wanneer buiten de lijntjes wordt getekend, kunnen wij de door u ingevulde gegevens niet elektronisch verwerken, verder kan het gebruik van “aanhalingstekens” grote schade toebrengen aan ons automatiseringssysteem (de “aaibaarheidsfactor” van ons systeem is te laag om te worden aangehaald).

Tot slot delen wij u mede, dat wanneer uw naam de letter “x” bevat, dit u niet verschoont van de invulregel waarin verzocht wordt “géén kruisjes te gebruiken”, en dat als u besluit dit schrijven niet te lezen, dit blijvende gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Wij zijn van mening u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Uw overheidsinstantie.

Silence

Lonely girl lies awake at night
silence ringing in her ears
there's a boy who is on her mind
so much promise unfulfilled
she had waited so patiently
he had nothing more to say
not a sound as she slowly walked away
lonely boy watching from the bridge
his reflection in the lake
there's a girl who seems out of reach
and a choice he has to make
lonely boy what will you become
if you let her slip away
tomorrow's pain of regret may come too late
too many people
suffer in silence
because they're afraid
love will never come their way
so many walk behind a veil of sorrow
so many know they have themselves to blame
good reasons not to wait until tomorrow
so don't be afraid
love will always come your way
he should say he's a lonely man
she may have heard it all before
he should say he's a faithful man
she can never be too sure
if only he would communicate
there'd be nothing in their way
only then would she understand his pain
too many people
suffer in silence
because they're afraid
love will never come their way
so many walk behind a veil of sorrow
so many know they have themselves to blame
too many people
suffer in silence
so don't be afraid
love will always come your way

Written by Mike Lindup. Mooi hè? (met dank aan Jaap de J. voor de tip)

Radio Globo

Tijdje in Italië geweest, en 1 ding valt nogsteeds ontzettend op: Er is muziek die men hier niet durft te draaien, omdat men (schijnbaar) vindt dat het ‘foute’ muziek is. Moet echt eens afgelopen zijn. Gewoon draaien, luisteraars willen het horen. Nu *hebben* we hier een ID&T, een 538, een Radio 3, een Fresh FM, maar nogsteeds hoor ik daar NIET de muziek die ik ook verwacht te horen. Het is allemaal dezelfde uitgekauwde soul, house, hollandse trance en zichzelf in stand houdende bekende-nederlanders rommel. Waarom heeft men in Nederland toch zo’n moeite met het gewoon zonnig zijn, en daaruitvolgend DJ te zijn? Men doet hier veel teveel zijn/haar best om cool en trendy te zijn, en misbruikt daarvoor het publiek. Voorbeelden waar ik dan ongeveer op doel, die missen:
I Don’t Know – Erika, Non So Perchè (Be My World) – Milky, Change The World – Keith Taylor, Ja Sei Namorar – Tribalistas, Remains The Same – Salsotto Productions. En dan niet denken “ach gut, Julius wil zijn vacantieplaatjes horen”, NEE ik geef slechts een indicatie, er is ook zulke muziek uit NL zelf, uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, US, Skandinavië, maar je hoort het hier niet. Zoals het er nu naar uit ziet moeten luisteraars ervoor uitwijken naar radiostations als http://di.fm
Mooiste klapper is nog wel dat het hier vaak ook niet eens te koop of te krijgen is, anders dan via een afgelegen platenzaak die de moeite neemt muziek te importeren door fysiek naar het land van herkomst af te reizen. En Stichting Brein maar zeuren over de uitwisseling van muziek via internet. Zelfs als ik muziek WIL kopen, dan is dat niet eens altijd mogelijk. “we kunnen het wel voor u bestellen, kan 3 weken duren” NEE, ik wil mijn muziek NU kunnen kopen! Ik kan meerdere voorbeelden noemen van CD’s die ik al jarenlang WIL kopen, maar tot nu toe alleen maar in mp3-vorm heb kunnen bemachtigen! Laten die motherfuckers eerst maar eens voor een fatsoenlijk aanbod en distributiesysteem zorgen.

De domeinnaam van mijn vaders website is nog maar enkele dagen in beheer van domeinzuigers namezero. Dus word het even heel spannend, omdat ik hem zelf in beheer wil nemen, in wil pikken, vlak nadat the name expires, zoals dat heet.

Stichting Breinlozen?

U heeft het allemaal vast wel gehoord, Stichting Brein gaat door met de gebruikelijke volksverlakkerij:
“U biedt muziek en mogelijk ook andere content, zoals films en games, aan andere gebruikers van zogenaamde uitwisseldiensten (peer-to-peer of p2p-diensten) aan. Natuurlijk is het mooi om van muziek en andere content te genieten. Maar het is iets heel anders om zelf zulk materiaal aan te bieden want daarvoor heb je de toestemming van de rechthebbenden nodig”,
aldus de waarschuwing waar Brein gebruikers van uitwisseldiensten mee denkt te kunnen bereiken. De stichting jaagt ons wederom angst aan door te stellen dat inbreuk op het auteursrecht aanleiding kan zijn tot forse schadeclaims. “Uiteindelijk gaat dit tot juridische procedures leiden”, zegt Bas Vissers van Brein.

Waar hebben we het nu eigenlijk over?
Radioluisteren is zelden zo impopulair geweest als nu. De transistor-radio is vaak vervangen door een portable CD- of Mp3/ogg-speler. Vroeger namen we muziek op van de radio, met cassetterecorders, nu downloaden we muziek via p2p software. Voor het volk, de consument, de gebruiker, is het medium simpelweg van plek veranderd, en technisch in kwaliteit gegroeid. Veel meer dan dat is er eigenlijk niet gaande. Dat die progressie plaatsvindt is logisch, want de muziekdragers zijn duurder dan ooit, en de internet-abonnementen kosten minder dan ooit. Zolang prijzen in de legale markt van muziek en films kunstmatig hoog worden gehouden, zal het gebruik van tot illegaal gebombardeerde uitwisselkanalen niet afnemen. Hard van de daken schreeuwen dat iets niet mag, maar geen redelijke alternatieven bieden, is natuurlijk sowieso stom. Kom dan met (legale) alternatieven, in plaats van door technologie gedreven maatschappelijke veranderingen tegen te werken.

Uit een online uitgevoerde ondervraging van 2755 willekeurige musici en songwriters bleek keihard, dat maar 5% van deze – volgens Brein zo gedupeerde – groep vond dat gratis downloaden en aanbieden van hun werk alleen maar schade heeft toegebracht aan hun carrière. Zie ook hier.
Het beleid van Brein drijft schijnbaar op hele andere motieven dan die van de artiesten. Het lijkt er de laatste jaren wel heel erg op, dat er nieuwsberichten verschijnen met als doel om onwetenden bang te maken, gewone computergebruikers te intimideren, en rechters vantevoren te beïnvloeden (onder het mom van “we hebben de gebruikers zo vaak gewaarschuwd, dat het nu toch wel als illegaal bestempeld kan worden, ook als u als rechter meent dat dit niet door de wet wordt ondersteund”). Men is druk doende een publieke opinie te creëren die is gebaseerd op fabeltjes.
Om schade te kunnen claimen bij een aanbieder van ‘illegale’ materie is het namelijk noodzakelijk om een causaal verband aan te tonen tussen die onrechtmatige daad en de geleden schade. Het is echter nogsteeds nergens aangetoond dat het beschikbaar stellen van geluid en beeld leidt tot verminderde verkopen of andere schade! Huey Lewis gaf laatst al aan: “Bruce Springsteen earned more in 10 nights at Meadowlands last month than in his entire recording career”, doelend op het feit dat de artiesten bar weinig terugzien uit de verkoop van (legale) muziekdragers.

Als je een lege CDR koopt, dan zou ongeveer 2 tot 5% van de prijs naar artiesten moeten gaan, ter compensatie van het maken en verspreiden van illegale kopietjes. Waar gaat dat extra geld in werkelijkheid naartoe? U raadt het al, naar de RIAA, de Buma en wat vage overkoepelingen van grote platenmaatschappijen. Ik moet de eerste artiest nog meemaken die hier 1 cent van terug heeft gezien. Overigens betalen we per CD-recorder ook minstens 2 euro aan diezelfde molochs. Opvallend is, dat geen cent van de $158 miljoen boete die mp3.com heeft moeten betalen (aan de grote platenlabels) in een portemonnee van een artiest terecht is gekomen. Op een site daarover las ik: Many artists painted the record industry as a bloated, overstuffed giant with too many mouths to feed and too many middlemen to pay, selling an overpriced, often mediocre product.
“They have all these abnormal practices that keep driving the price up,” said Gregg Rollie, founding member of Santana and Journey. “People think musicians make all that money, but it’s not true. We make the smallest amount.”
Dit verhaal van Maurice maakt dat ook vrij duidelijk, om over dit verhaal (scroll naar onderen) van de producer van Nirvana’s In Uetro nog maar te zwijgen. Het is dan ook niet de artiest, maar de handel die bang is voor p2p. Brein laat zich waarschijnlijk, net als hoe dat in de USA gaat, flink betalen door de industrie, en voelt zich daarom verplicht om naar buiten toe de indruk te wekken dat men druk (en vooral heel goed) bezig is. Echter, geen rechter heeft zich nog uitgesproken over de door Brein steeds maar weer geuite stelling, dat het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal via p2p netwerken illegaal is. De wet biedt nogsteeds geen uitsluitsel over de status van p2p software. In Amerika loopt men hier al wat mee voor, maar er dreigt een volksopstand als de zogenaamde Induce Act erdoor komt…

Concreet kleven er aan het laatste idee van Brein ook wat haken en ogen;
– In Kazaa-lite (de meest gebruikte versie) staat de functie om berichten te kunnen ontvangen van andere gebruikers standaard uit. Wie zal dus die waarschuwing te lezen krijgen?
– Om er zeker van te zijn dat iemand daadwerkelijk een auteursrechtelijk beschermd bestand deelt, zullen ze het eerst zelf moeten downloaden. Dan hebben we het over nogal wat data en verkeer, voordat er echt resultaat zal worden geboekt. Fighting the power of the people is vrij lastig, als je niet evenveel people inzet to fight with…
– Als het vooral gaat om het niet ter download mogen *aanbieden* van spul, dan is iets als bittorrent onmogelijk legaal te verklaren, want dat is gebaseerd op het delen, daarmee kun je het aanbieden van hetgeen je binnenhaalt niet uitschakelen. Toch gaat het juist bij deze software om een 100% legaal internet-protocol, zonder centrale server, waarbij alle aangeslotenen tegelijkertijd hetzelfde doen. Je kunt toch lastig het hosten van een zogenaamde tracker gaan verbieden, want dan zou je bijvoorbeeld ook allerhande online hitlijsten en statistieken moeten verbieden, omdat die een technisch identieke functie vervullen.

Ik denk niet dat men in veel gevallen aannemelijk zal kunnen maken dat de materie die mensen ter download aanbieden onrechtmatig wordt aangeboden. 40% van de artiesten vindt het namelijk wel prima zo. En dat is ook wel logisch, want 86% van alle muziek komt van 5 grote spelers; Sony, EMI, UMG, Time Warner & BMG. Van het totale aanbod is op elk moment maar 20% legaal te koop. De rest ligt achter slot en grendel, waardoor artiesten potentieel inkomen mislopen, en muziek-fans de muziek die zij willen hebben niet eens kunnen kopen! De industrie houdt zich bij de hits van het moment, en deze kunstmatige markt wordt nog eens bevorderd door het feit dat radio-stations (meestal) alleen maar de muziek (mogen!) draaien die op dat moment te koop is (in Nederland). Ik ondervind hier bijna dagelijks de nadelen van. De p2p netwerken vervullen voor een groot deel een archief-functie die bij de muziekindustrie zelf mist.
9 van de 10 dingen die ik ter download aanbied zijn nergens te koop, niet (meer) binnen afzienbare tijd verkrijgbaar, helemaal eigen werk, of onmogelijk op een wettelijk kloppende wijze te
koop aan te bieden, bijvoorbeeld omdat de wet (nog) niet is berekend op vermenging van verschillende rechthebbenden, zoals bij software of muziek waarbij slechts één rechthebbende (meestal een grote speler) niet instemt met het creatief uitlenen van zijn/haar werk. Moet dan creativiteit of het uitbrengen van iets moois maar verboden zijn? Dacht het niet, nee. Lang leve de creatieve mashup.

Op de site van Brein staan her en der de beeldmerken van een aantal p2p programma’s. Ik betwijfel of ze wel het recht hebben om die te plaatsen. BIEM, zeg maar de europese BUMA, had ooit (in 1997) een door MIJ gemaakt .gif plaatje ongevraagd gebruikt voor de layout van hun website. De file droeg zelfs nog de naam die ik eraan had gegeven! Ik heb ze daar toen per e-mail over benaderd, maar er nooit een antwoord op mogen ontvangen. Dat was een hele grote WHOOPS! voor ze, waarschijnlijk. Sindsdien heb ik een beetje moeite me schuldig te voelen…

“File sharing is a reality, and it would seem that the labels would do well to learn how to incorporate it into their business models somehow,” zegt DJ Moby op zijn eigen site. “Record companies suing 12-year-old girls for file sharing is kind of like horse-and-buggy operators suing Henry Ford.”

“Lawsuits on 12-year-old kids for downloading music, duping a mother into paying a $2,000 settlement for her kid? Those scare tactics are pure Gestapo.” (rapper Chuck D, Public Enemy).

Check ook even http://www.downhillbattle.org en VOORAL: http://www.boycott-riaa.com.

Meanwhile in Juliusland

Ik lijk vandaag met mijn hoofd in de grasmaaier terechtgekomen te zijn geweest, want ik ben voor 11 euro geknipt door (ditkeer) een homofiele indonesier, waar ik wel een vreemd gesprek mee had over leeftijden. Bij Perry Sport liep ik daarna La Rense tegen het lijf, en omdat daar nu uitverkoop heerst heb ik een zwarte adidas zwembroek gekocht. Jammer dat tegenwoordig elk sport-artikel een soort reclamezuil moet zijn. Dat was vroeger toch minder, toen had ik óók een zwarte adidas zwembroek, maar daar zat dan slechts een klein merkje op, die broek was nog integer, zeg maar. Ik koop nu weer adidas, omdat dat broekje toen zo integer was. Maar nu stap ik van adidas af, omdat ze zo opzichtig aan zelfbevlekking moeten doen. Stom en zonde. Die zwembroek kwam van pas, want enige uurtjes later heb ik voor het eerst met wat vrienden en vrienden van vrienden ge-waterskiet ergens in de buurt van Almere, waarbij ik flink wat water heb gemaakt, waardoor ik vooral hoop dat die zoete smaak van het IJsselmeer-water niet allerlei verraderlijke gevaren van enge virussen en chemicaliën camoufleerde :-)
Na afloop van de aaneensluitende avond, fietsend op weg naar huis, liepen er bij Café Vertigo wat lieden naar buiten die luidkeels een tekst van een song van K3 naar de wereld toe communiceerden. Ik liet even weten dat zij niet de enige non-doelgroep mensen waren die de zuivere poëzie en bijzondere composities van het album Parels hadden ontdekt. Ook dat leverde een bizar gesprek op.