Vlammetje bij?

Geachte heer,

Na nader onderzoek van uw werkbriefje over de laatste periode, zien wij ons genoodzaakt u een strafkorting op uw WW uitkering op te leggen.

De reden(en) hiervoor is (zijn):

1. Uw werkbriefje is ingevuld met gebruikmaking van verschillende kleuren/typen schrijfmateriaal.
2. U hebt zich bij vraag 4 buiten de aangegeven lijntjes begeven.
3. Bij vraag 5 “haalt u aan”, wat een zeer ernstige overtreding is.
4. Kruisjes moet u weglaten en steekjes mag u niet laten vallen.

Ondanks het feit dat het invulformulier de suggestie wekt dat u met een kleurplaat voor vierjarigen te van doen heeft, zijn wij van mening dat u had kunnen weten wat de invulprocedure was aan de hand van de meegezonden handleiding. Nogmaals wijzen wij u met klem op de volgende regel:
Wanneer buiten de lijntjes wordt getekend, kunnen wij de door u ingevulde gegevens niet elektronisch verwerken, verder kan het gebruik van “aanhalingstekens” grote schade toebrengen aan ons automatiseringssysteem (de “aaibaarheidsfactor” van ons systeem is te laag om te worden aangehaald).

Tot slot delen wij u mede, dat wanneer uw naam de letter “x” bevat, dit u niet verschoont van de invulregel waarin verzocht wordt “géén kruisjes te gebruiken”, en dat als u besluit dit schrijven niet te lezen, dit blijvende gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Wij zijn van mening u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Uw overheidsinstantie.

Leave a Reply