Politiek Correcte Bureaucratie

Er valt veel te klagen, en aangezien mijn klaagzang schijnbaar graag gezien wordt is het weer de hoogste tijd voor wat galspuwerij;

Stel, je hebt jarenlang ergens een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Daarbij draai je vaak extra diensten als invaller (die je bovenop die 24 uur betaald krijgt, en die op dezelfde loonstrook verschijnen). Bovendien werk je in realiteit eigenlijk 60 uur per week, omdat het werk ook in het verlengde ligt van je hobby’s. En stel, je wordt dan plotseling ten onrechte ontslagen. Wat dan? Dan kom je tot de schrikbarende ontdekking dat het met de bureaucratie in dit land nog erger is dan je ooit had durven vrezen. Neem alleen al de aanvraag van WW via het CWI en het UWV. Alsof men niet ALLANG kan weten dat je ontslagen bent, en vanaf dan recht hebt op een WW-uitkering, moet je dat allemaal zelf regelen en bewijzen. Sterker nog, het UWV stuurt jou als ex-werkNEMER een ‘werkGEVERsverklaring’, die moet je voormalig werkGEVER (binnen een korte stress-termijn) invullen en tekenen, en opsturen aan het UWV. Helemaal grappig is dat het UWV wel in staat is naam en adres van je ex-werkgever op dat formulier te plaatsen, maar niet in staat is de zaak ZELF met je ex-werkgever af te handelen, nee, dat mag de ontslagen werknemer gaan doen. Goed, is je aanvraag-set eenmaal compleet dan komen we op de berekening van de hoogte van je WW uit. Die extra diensten blijken niet mee te tellen als werk(?) en de extra (onbetaalde) uren tellen ook niet, maar men vermeld wèl heel graag dat men de hoogte van je uitkering berekend heeft “aan de hand van het gemiddeld aantal uren dat u werkte”. Oh wacht, dus gewerkte uren tellen mee want we noemen ze als zodanig, maar gewerkte uren tellen niet mee als dat de uitkering hoger zou maken? Why am I not surprised?

Dan komt het UWV uit op een maandelijks bedrag dat lager uitvalt dan het sociaal minimum, maar jij bent schijnbaar de enige die dat ziet (ondanks dat er ook loonbelasting op ingehouden wordt), want jij moet zelf de benodigde toeslag aan gaan vragen, en moet dat binnen 6 weken na aanvang van WW-recht geregeld hebben. (Again; de termijnstress rulez big time bij overheidsinstanties, wat is daar toch het nut van, als ze ook rustig besluiten 5 jaar na dato nog hun fouten op jou te verhalen?) Met aan te vragen formulieren moet je aantonen dat je uitkering inderdaad te laag is, en bewijzen dat je recht hebt op aanvulling. Gossie, elk logisch denkend mens had zulks ook al berekend kunnen hebben TIJDENS de afhandeling van de aanvraag van die WW-uitkering, maar ach, wat niet weet, wat niet deert, right? Als je maar stom en lui genoeg bent, dan ripped die overheid je rustig off. Voor je het weet ontglipt je zelfs de optie op die toeslag, want te laat is te laat, althans voor de burger dan. Als ze zelf een fout maken, dan blijkt zelfs 5 jaar later nog ruim op tijd voor herstel. (Iets wat velen van ons ook al weten uit ervaringen met de belastingdienst.) By the way, wat hebben we eigenlijk (gehad) aan dat sofi-nummer? Ik moet nogsteeds merken wat de voordelen ervan zijn. Men zou allerlei bestanden koppelen, maar men doet daar kennelijk niets zinvols mee, want ik moet voorrekenen waar ik recht op heb. Anders gezegd; Men weet exact hoeveel belasting ik dien te betalen, maar men weet nooit hoeveel ik daarvan terug mag krijgen. Waar zijn ze nou mee bezig eigenlijk, bij al die instanties, behalve het opblazen van ballonnetjes vol gebakken lucht in het kwadraat?

Voor elke cent aanspraak die je maakt op je recht (op dat sociaal minimum) moet een zooi (met wantrouwen doorspekte) case-managers jou, de uitkeringsgerechtigde, lastigvallen met stapels formulieren en afspraken en controles op controles, ook al bevestigen die meestal 3 keer opnieuw wat men allang behoort te weten: Verrek ja, u hebt recht op een uitkering, en verrek ja, die valt wat laag uit dus daar moet een aanvulling bij.
Leuk detail; Als je werkt tijdens je WW-uitkering, dan moet je elke cent van je genoten inkomen invullen op je maandelijks (soms zelfs wekelijks) per snail-mail te versturen werkbriefje. Dat werkbriefje is een soort gijzeling van de burger met WW en zonder fulltime-baan; Per week 1 sollicitatie, plus de plicht elke verdiende cent in te vullen. Vul je per ongeluk een keer 68 eurocent in, in plaats van 69 eurocent, dan wordt je een strafkorting op je uitkering opgelegd. Wat leuk, als de diverse overheidsdiensten naar mijn mening fouten maken (wat ze bij voortduring doen), zouden ze zichzelf dan ook strafkortingen opleggen?
Oh ja, en net nadat we allemaal vet hebben betaald (en nog aan het betalen zijn) voor de ons opgedrongen productie van de Euro en bijbehorende muntstukken, wil men de cent plotseling uit het betaalverkeer gaan halen. Maar als we het belang van die cent zelf eens over het hoofd zien, bijv. op een UWV-werkbriefje, komen we bijna in de cel terecht. Dus de supermarkt mag vrijelijk 3,98 afronden naar 4 euro toe, maar voor anderen is dat strafbaar?

Het is diezelfde bureaucratenwaanzin als dat “we moeten meer werken, dan gaan we meer verdienen, dan gaat het beter met onze economie“. Meer werken in een overbevolkt land met een beperkt banenaanbod, yeah right, dat levert echt nooit winst op. Eerder meer zieken en overspannenen, dus nog zwaardere lasten en grotere verliezen. Een economie kan natuurlijk alleen groeien als het een betrouwbare hoeveelheid werklozen heeft waaruit geput kan worden. Een deel van de werkloosheid wordt dus in stand gehouden om er later uit te kunnen putten. Werkloosheid kan nooit helemaal opgelost worden omdat dan de economie niet meer kan groeien, en een economie die niet kan groeien loopt achteruit, en dat mag natuurlijk nooit. Zo lang economie en welvaart alleen kunnen voortbestaan door een continuerende groei, zal werkeloosheid altijd moeten blijven bestaan.

Maar ach, de publieke moraal in Nederland is een overwegend verziekte hypocriete komedie, die
— na meer dan 25 jaar indoctrinatie van alles en iedereen dat en “iedereen gelijkwaardig is” (van Eichmann tot Einstein), en “waarheid niet bestaat” (dus Auschwitz ook niet), en “alle moraal relatief is” (zodat alles, van Auschwitz tot Bingo, van Koninklijk Huis tot Seks voor de Buch, “relatief” gelijk goed is) —
neerkomt op een zeer radicale “postmoderne”, totalitair-nihilistisch relatieve – “Umwertung aller Werte”, die nu voltrokken is en voor de meerderheid inhoudt dat de enige waarden (waarin men werkelijk gelooft en die men praktiseert) schijnheiligheid, hebzucht en machtswellust zijn, alleen verpakt in mooie valse namen zoals “solidariteit”, “integriteit” en “loyaliteit”.
Vrijwel iedereen in ‘de media’ belijdt dan ook graag publiekelijk dat “waarheid niet bestaat”; dat “alle moraal relatief is”; dat “alle mensen gelijkwaardig zijn” – en handelt daar gewoonlijk ook naar. (Deze meningen zijn de centrale leerstellingen van het Politiek Correcte Post-modernisme, dat inderdaad een heel prettig bijgeloof is voor mensen zonder hersens, zonder normen, en zonder enige individuele distinctie.)
Vrijwel niemand die dit soort dingen beweert is werkelijk geïnteresseerd in waarheid, moraal, gelijkwaardigheid – maar het helpt de meningen van anderen te bestrijden (als er dan toch geen waarheid is); met hulp van leugens, intriges en netwerken carrière te maken en veel geld te verdienen (als er dan toch alleen relatief of subjectief geldende normen zijn); en alles en iedereen die beter, zinniger, wellevender, verstandiger of beschaafder is dan een modale profvoetballer tot dat niveau van intellect, kennis en beschaving te nivelleren (als “we” dan toch allemaal “gelijkwaardig” zijn – want dan mag niemand zelfs maar beter schijnen dan de minsten, de domsten, de luist
en, en de lafsten).
Hoe kan een ongelooflijke oen in deze tijd veel verdienen? Door te gaan profvoetballen, door te gaan rappen, door mee te spelen in een loterij? Onwetendheid moet vooral tot iets groots worden opgehemeld, want dat maakt het voor domkoppen makkelijk, om op 1 te komen, om een rijbewijs te halen, enz. Dat klinkt wel uit de hoogte, als ik het over “domkoppen” heb, maar denk er maar eens over na. Komt de overheid èrg goed uit dat zoveel mensen toch vrij stom zijn.

De meerderheid van de bevolking bestaat nu eenmaal uit randdebielen. Ik zeg het misschien wat cru, maar zo is het wel. (Prof. Dr. M. van Rossem)

Met dank aan Maarten Maartensz voor wat inspiratie.

Eerdere aanverwante artikeltjes op jult.net: 1 2 3

De laatste weken ben ik nogal vaak geconfronteerd met het feit dat ik door velen wordt gezien als bekende nederlander, bijna à la “mag ik je handtekening?”. Hoe en waarom is mij nooit helemaal duidelijk, maar het gevaar op roem of rucht ontstaat natuurlijk zodra je je in het publieke domein begeeft, en zodra je een (grote) mond hebt. Ik denk dat vooral mijn schriftelijke en/of muzikale aanwezigheid schuld dragen, vandaar bovenstaand verhaaltje, want de bedoeling is natuurlijk dat ik de wereld wil verbeteren.

This Post Has 2 Comments

  1. Els

    Goed verhaal Juul, maar iedereen in de media “belijdt” dat waarheid niet bestaat…. etc.
    Verander maar gauw!

  2. jult

    Het was nogal laat toen ik het typte 😉

Leave a Reply