One Reply to “"Zoals gezegd is de discussie nu verder gesloten."”

  1. Zonder context is dit niet erg begrijpelijk en moet ik er zelfs rekening mee houden dat de aangesproken BITCH wel degelijk beslissingsbevoegdheid heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *