"Zoals gezegd is de discussie nu verder gesloten."

Newsflash BITCH: That’s NOT for YOU to decide!

This Post Has One Comment

  1. Cpt. Iglo

    Zonder context is dit niet erg begrijpelijk en moet ik er zelfs rekening mee houden dat de aangesproken BITCH wel degelijk beslissingsbevoegdheid heeft.

Leave a Reply