Problem updating openssl with debian 6 against heartbleed-bug

As usual, Debian is too slow releasing updates, let alone backports to older OS versions, like debian 6 (squeeze) or older. So with them old OS-es you're stuck with old openssl crap through apt-get update, and standard install from source will *not* update a previous apt-get installed openssl! Still want to update to 1.0.1g or later? Here's how it *does* work: Check the link for the version that says [LATEST] over here. Currently that means you need to do # wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1g.tar.gz # tar xfz openssl-*.tar.gz # cd openssl-* # ./config --prefix=/usr zlib-dynamic --openssldir=/etc/ssl shared enable-ec_nistp_64_gcc_128 It then asks you to do make depend, which you should, and you follow with the usual: # make depend # make # make install and then you can check the version…

Continue ReadingProblem updating openssl with debian 6 against heartbleed-bug

Terrorism by the NSA/GCHQ

Let's get "The Files" so we can get on with our illegal secrecy, abuse, surveillance, drone-strikes and war-crimes! Let's grab people's laptops & data storage devices at borders, because there is NO WAY files can cross borders, can be moved, distributed, stored, encrypted online or via 'clouds' even! In what age are these idiots living anyway? The Internet is an $11 trillion a year economy, and you've sacrificed it on the altar of hegemony. Good fucking job, America.

Continue ReadingTerrorism by the NSA/GCHQ

"He needs to return those documents to us!"

That reminds us all of those spy-movies in which "The File", "THE FLOPPY" or "The Disc" (or "chip" even), needs to be obtained in order to save humanity or something ridiculous like that. And everytime I read/hear some douchebag in power make a statement of that type, it is revealing to us what intellectual powerhouses we must be dealing with here. It's surprising me to see these people even got in such positions of power. How did they do that? These people are being trusted with monitoring and storing our communications, yet they don't realize that when leaked data is out there, it's done, over with. Face it: You can't undo leaking on the internet. As if Edward Joseph Snowden would not know how to copy data, like…

Continue Reading"He needs to return those documents to us!"

OV-chip shit deel zoveel.

- Waarom lees je 'Inchecken' OF 'Uitchecken' op de schermpjes van sommige paaltjes of poortjes, en op andere niets? Als er staat 'Inchecken', kan ik op zo'n paaltje dan ook Uitchecken (of andersom)? Ik heb het zojuist gedaan, uitgechecked bij een poort waar Inchecken staat. Echt gerust voelen we ons niet met dergelijke slecht ontworpen 'automatisering', stel oelewappers! - Hoe lastig kan het nu zijn om als je ergens een bus uit bent gestapt zonder uit te checken, en vervolgens Inchecked voor een trein, automatisch te concluderen dat je dus vergeten bent om Uit te checken BINNEN IN die bus? Het wordt er ook niet handiger op als je bij bussen en trams IN het rijtuig in èn uit moet checken, maar dat in treinen (en metro) juist…

Continue ReadingOV-chip shit deel zoveel.

Gerechtelijk bevel rond reverse proxy voor The Pirate Bay

Amsterdam, 22 juni 2012 Geachte heer van Ramshorst, Stichting BREIN on Tue, 19 Jun 2012 13:51:56 +0200 typed: > Geachte heer Thyssen, > > Bijgaand treft u een sommatie die wij vandaag tevens per aangetekende en > reguliere post naar u versturen. Voor meer informatie verwijs ik u naar > de bijlage. U schrijft in uw bijlage (iets wat u ook gewoon had kunnen mailen. Dat u er een PDF bijlage van maakt, maakt het niet meer waard o.i.d., mocht u dat soms denken) : "Tevens dient u per omgaande, doch uiterlijk vrijdag 22 juni 2012 om 12.00 uur, schriftelijk en per e-mail [contact@anti-piracy.nl] te bevestigen dat u uw reverse proxy dienst zult staken en gestaakt zult houden." Wat bedoelt u met "schriftelijk en per e-mail"? Wilt u…

Continue ReadingGerechtelijk bevel rond reverse proxy voor The Pirate Bay

Monetary Reform FTW

Verplichte kost voor Loes D. Aling (slavin DWI), G. Lührs (slaaf afdeling handhaving), R. Brussaard (slavin afdeling handhaving), B. Beverwijk (slaaf inkomen), mevrouw P.J.M. van der Zanden (slavin Bezwaar), Gerard Freund (slaaf geldzucht bankwezen), S. Mannaart (slaaf DWI).

Continue ReadingMonetary Reform FTW