Gerechtelijk bevel rond reverse proxy voor The Pirate Bay

Amsterdam, 22 juni 2012

Geachte heer van Ramshorst,

Stichting BREIN on Tue, 19 Jun 2012 13:51:56 +0200 typed:

> Geachte heer Thyssen,
>
> Bijgaand treft u een sommatie die wij vandaag tevens per aangetekende en
> reguliere post naar u versturen. Voor meer informatie verwijs ik u naar
> de bijlage.

U schrijft in uw bijlage (iets wat u ook gewoon had kunnen mailen. Dat u er een PDF bijlage van maakt, maakt het niet meer waard o.i.d., mocht u dat soms denken) :

“Tevens dient u per omgaande, doch uiterlijk vrijdag 22 juni 2012 om 12.00 uur, schriftelijk en per e-mail [contact@anti-piracy.nl] te bevestigen dat u uw reverse proxy dienst zult staken en gestaakt zult houden.”

Wat bedoelt u met “schriftelijk en per e-mail”? Wilt u ook nog eens dat ik een postzegel ga kopen of dat ik u een telegram ga sturen via postnl, of bedoelt u dat ik doe alsof ik schrijf, maar dan middels een toetsenbord, kortom, dat ik u enkel een e-mail toestuur?

In ieder geval bevestig ik bij deze ‘schriftelijk en per e-mail’ dat ik mijn ‘reverse proxy dienst’ zal staken en gestaakt zal houden. Met de nadruk op “zal”, in de toekomende tijd kunt u dat van mij verwachten. U maakt in uw bijlage niet duidelijk wanneer u wenst dat ik dat daadwerkelijk tot uitvoering breng, terwijl u juist zo precies bent omtrent het uiterlijke tijdstip van ontvangst voor deze bevestiging. Nogal rommelig hoe u dat brengt, nietwaar? Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat nu precies de bedoeling is. Wilt u dat het adres “tpb.jult.nl” van internet verdwijnt, of wilt u dat daar eerst iets komt te staan wat niet met TPB te maken heeft? Zoals de hostnaam doet vermoeden (“tpb”) is het natuurlijk enkel bedoeld voor een specifieke taak.*

U bent, neem ik aan, bekend met deze website: https://thepiratebay-proxylist.org/ of https://www.google.nl/search?q=pirate+bay+proxy+server ?
Vanwaar dan die haast? Ik bedoel, binnen 4 dagen verwacht u actie, terwijl er talloze vervangers (blijven) bestaan? **
Ik heb uw aangetekende brief nog niet eens gezien en ik mag vóór die tijd al door u intimiderend opgedragen bevestigingen aan u gaan versturen? Sorry, maar zo werkt het natuurlijk niet in het leven. Ik heb een baan, een partner en een dochtertje van 1 jaar, waardoor ik nu pas in staat ben uw hele schrijven te verwerken, en later vandaag (vrijdag) pas in staat ben mogelijk aangetekend verstuurde post af te halen. Laat staan dat ik nu direct in de gelegenheid ben om via de laptop bij mijn vriendin thuis de bewuste website ‘onklaar te maken’.

Graag wil ik u wijzen op het feit dat er vrij slordige taal- en typ-fouten in de door u klaarblijkelijk in elkaar geflanste bijgevoegde stukken staan.

Uw ‘ex parte’ klopt bovendien ook niet echt. Ik zal het even trachten nader te verklaren:

U voert twee gronden aan:
1) Mijn website heeft te gelden als ‘tussenpersoon’ wiens diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Dat is dezelfde (op zich al bedenkelijke) wettelijke grondslag die u tegen XS4ALL en Ziggo heeft ingeroepen, en
2) Omdat mijn website The Pirate Bay via een proxy ter beschikking stelt, zou ik zelf inbreuk maken.

Beide grondslagen hadden nooit mogen leiden tot toewijzing van het ex parte verbod. Het ex parte verbod kan volgens de wet (artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) namelijk alleen gegeven worden tegen de partij die zèlf inbreuk maakt. Dat betekent dat een ex parte verbod per definitie niet aan een tussenpersoon kan worden gegeven.

Ik zou zeggen dat de eerste grondslag de tweede grondslag al uitsluit, hoe kan ik immers ten aanzien van een bepaalde dienst zowel de inbreukmaker zijn, als de tussenpersoon? De aanbieder van een proxy waarmee een blokkade van The Pirate Bay wordt omzeild, maakt volgens de behandelend ‘rechter’ inbreuk op auteursrechten. Dat is onbegrijpelijk, want The Pirate Bay maakt zelf niet eens inbreuk. Dat is al eerder vastgesteld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in de zaak van u, BREIN, tegen The Pirate Bay, en dat volgt ook uit de vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld uw zaak tegen Mininova).
Het is alsof u een hele weg wilt afsluiten, omdat daar een paar snelheidsovertreders overheen rijden.

Het probleem van een ex parte bevel is dat IK deze argumenten niet kan aanvoeren, dat IK geen verweer (meer) kan voeren. De enige waarborg is een kritische rechter die het verzoek grondig zal moeten toetsen. De rechter die de door u ingezette ex parte heeft toegewezen is trouwens dezelfde rechter die op verzoek van Louis Vuitton een ex parte verbod heeft gegeven aan kunstenaar Nadia Plesner vanwege haar kunstproject Darfurnica. Oftewel de betrokken rechter is gecorrumpeerd, en u heeft weinig kaas gegeten tijdens uw studie rechten, en met geld alleen bereikt u in ieder geval uw hoofddoel niet, en dat is nog wel het ergste (vind ik zelf);

Uw zogenaamd goede bedoelingen naar auteursrechthebbenden toe worden volledig overschaduwd door het gevoel wat mij en veel andere internetters bekruipt, namelijk dat ik maar vooral eens moet gaan kijken hoeveel ik nog kan downloaden van die PirateBay. Het gevolg is dat ik met opzet een nonstop download-stream aan wil zetten op de RSS-feed van TPB voor het vullen van een paar terabyte harddisks met die schijnbaar door u verboden verklaarde materie. Overigens is TPB via (native) IPv6 gewoon overal vandaan bereikbaar. Kan vooralsnog geen gecorrumpeerd rechtertje iets tegen beginnen.
Voorts schrijft u in uw sommatie:

“Gebruikers die TPB via uw reverse proxy bezoeken omzeilen de inmiddels ingestelde blokkeringsmaatregelen waardoor de effectiviteit ervan wordt aangetast. U saboteert daarmee opzettelijk het rechterlijk vonnis tegen Ziggo en Xs4all van 11 januari 20122 en het vonnis tegen Tele2, T-Mobile en UPC van 10 mei 2012.”

* Duh. Dat was ook de bedoeling ja, om die debiele blokkade-gekte van u te omzeilen! Op mijn machines thuis gebruik ik voor dat doel dus gewoon IPv6. Niet om blokkades mee te omzeilen, maar om zelf te beslissen welke websites ik al dan niet wens te aanschouwen of onderzoeken via mijn webbrowser. Ik ben niet zo gesteld op filtertjes die door wildvreemden worden ingesteld teneinde langs die weg voor mij te bepalen wat ik wel of niet mag lezen, downloaden of zien op internet. Het feit dat u meent dat wel te mogen doen is wat mij betreft een schending van mijn mensenrechten, niets meer en niets minder. Kunt u wel mooi gaan verbloemen met praatjes over al die nu zo zielige en arme artiesten (een argument wat al breed tegengesproken is in menig onderzoek) en over rechtszaken die u gewonnen heeft, ik heb daar niets mee te maken; Immers, als ik een website bezoek weet u nog helemaal niet dat ik daarmee of daarna iets onrechtmatigs zal gaan doen als resultaat van dat website-bezoek. Op TPB staan, mocht u dat nog niet weten, namelijk ook een heleboel verrekt interessante links, die niet in iets illegaals resulteren. Door uw blokkade verstoort u het bezoek aan de pagina’s waar niets mis mee is, alsmede het downloaden van volkomen legale content. Ik accepteer dat niet, of u het nu met goede bedoelingen doet of niet doet er niet toe, u heeft niet het recht voor mij uit te maken waar ik mag komen en waar niet, als ik gewoon gerechtigd ben daar te komen omdat er niets onwettigs met die activiteit gemoeid is.

Opvallend trouwens dat ik http://thepiratebay.se/ gewoon kan bezoeken via het netwerk van de UvA en HvA in Amsterdam. Bent u soms bang dat er studenten (en professoren) in de rechten zullen opstaan om uw gestuntel met justitie eens in de kiem te komen smoren? Of is het vanwege dat ene onderzoek:
“Blokkeren van The Pirate Bay door internet providers leidt niet tot een daling van de inbreuk op auteursrechten door hun abonnees. Dit blijkt uit een rapport van onderzoekers aan de UvA.” http://www.science.uva.nl/~vdham/research/publications/dutchpirate.pdf

In uw sommatie las ik tot slot ook nog:

“Wij hebben geconstateerd dat u via tpb.jult.nl een reverse proxy exploiteert waarmee u één op één de website The Pirate Bay op internet beschikbaar stelt.”

Dit is pertinent incorrect. Het is beslist (en bewust) NIET “één op één” de website The Pirate Bay die u daar ziet. Kijkt u nog eens goed. Zoek de verschillen. Het zijn er nogal wat, namelijk!

Ik zal bovenstaande tevens op tpb.jult.nl plaatsen, zodat de internetter leest hoe het nu eigenlijk loopt met u en justitie enzo. U kunt alleen maar dreigen omdat u een corrupt (monetair) stelsel achter u heeft staan, niet omdat u nu zulke geweldig goedaardige mensen bent of zo. Het zou u sieren om die grootheidswaanzinnige toon van u eens wat te minderen.
** Tip in dit verband: http://lmgtfy.com/?q=pirate+bay+blokkade+omzeilen

> Hoogachtend,

Daar geloof ik overigens niets van, dat u mij ‘hoog acht’. Wel heel erg hypocriet, vind u zelf ook niet?

Minachtend, groetend,

Julius B. Thyssen

Leave a Reply