Re: Internationaal betalingsverkeer

Geachte mw. drs. I.M. van der W,

De bank schreef op 14 Dec 2006 09:20:30 +0100:

> Geachte meneer Thijssen,
>
> De kosten die berekend zijn voor uw internationale overschrijving
> zijn geheel terecht berekend.

En ik heb u reeds uitgelegd waarom deze kosten NIET terecht berekend zijn.

> Bij uw overschrijving heeft u namelijk gekozen voor Our Cost. Dit
> betekent dat u alle kosten voor zich neemt. De internationale
> overschrijving is daardoor niet gratis.

“Alle kosten” bestonden niet, er waren immers geen kosten: Eurogiro ‘basis’ is gratis.

> De voorwaarden voor een internationale overschrijving
> vindt u op www.*bank.nl

‘Een ieder wordt geacht de wet te kennen’, is de enige wettelijke bepaling die iedereen kent. Zelfs de beste advocaat kent maar een fractie van de 138.764 bepalingen die in Nederland van kracht zijn.

> Wij verdienen hier niet aan.

De 5 euro transactiekosten staan alsvolgt beschreven op mijn rekening:
TRANSACTIE MPBP06113020416
*BANK NV BUITENL BET VERK
PROV EUR 3,00
CORR EUR 2,00 CHEQUE 0,00
Bij mijn weten gaat dit geld dus naar u toe, en niet naar iemand anders.

> Vele van onze klanten nemen eerst de voorwaarden door
> en kiezen voor Shared Costs.

U schrijft het zelf al: “Vele van onze klanten”, dat zijn dus niet “alle klanten”. Zulks is ook te verwachten, want als er staat dat de transactie gratis is, dan zijn er geen ‘Shared Costs’. There are No Costs. Uw website schiet daar in tekort door de klant te vragen wie er moet betalen wat er niet betaald hoeft te worden! U kunt uw klanten daar beter ter plekke (dus waar dat foutief aangevinkt kan worden) voor waarschuwen.

> Wanneer zij ook aan de overige voorwaarden hebben voldaan, zal hun
> opdracht gratis worden uitgevoerd. Het is dan niet uit te sluiten
> dat de bank van de begunstigde wel kosten in rekening brengt. wij
> hebben ervoor gekozen onze klanten zelf de keuze te laten maken.
> Zij kunnen de overschrijving dan aanpassen naar eigen wens.

U heeft er dus voor gekozen om klanten erin te laten stinken. Uw website is nog niet ingesteld op het gratis EU betalingsverkeer, en u verstopt dat in smoezen. U vraagt in feite aan de klant of die kosten wil delen met de begunstigde, anders bestaat de kans dat het niet gratis is.(!?)

> Daarbij verwachten wij niet dat al onze klanten alle voorwaarden
> en dergelijke kennen. Wanneer u echter een overschrijving uit
> gaat voeren, vooral bij internationale overschrijvingen,
> dan adviseren wij u eerst de paar voorwaarden door te nemen.

Ik heb opgezocht wat “Eurogiro basis” was, en of deze transactie voor mij gratis zou zijn. Dat bleek het geval, want ik voldeed aan alle voorwaarden. Dat was 1 van de redenen dat ik deze koop deed.

> De opdracht is gratis als aan de volgende invuleisen (voorwaarden)
> voor Eurogiro ‘basis ‘ wordt voldaan:
>
> – De betaling gaat naar een bank die gevestigd is in een land
> wat tot de Europese Economische Ruimte behoort

Dat was het geval.

> – Het IBAN van de begunstigde wordt op de Internationale
> overschrijvingskaart vermeld

Dat was het geval. Online werd dit door mij ingevuld.

> – De BIC-code van de bank van de begunstigde wordt
> op de Internationale overschrijvingskaart vermeld

Ook dat is online door mij ingevuld.

> – De overschrijving vindt plaats in euro’s

Naar Duitsland is in euro’s.

> – Het bedrag is niet hoger dan € 50.000 (per 1 januari 2006)

Het ging om 26 euro. Daarmee voldeed mijn transactie dus aan alle voorwaarden voor Eurogiro ‘basis’. Dat u mij dan 5 euro rekent blijft onterecht. U claimed nu dat de bank van de begunstigde dat heeft veroorzaakt, omdat ik zou hebben aangevinkt dat mogelijke kosten voor mij, de koper, zouden zijn. Dan moet u met die bank contact opnemen, en ervoor zorgen dat zij niet in uw vaarwater treden door klanten kosten te berekenen die er niet behoren te zijn. Aanvinken dat mogelijke kosten voor mij zouden zijn deed ik puur uit beleefdheid t.o.v. degene bij wie ik een aankoop deed. Ik vond het al een vreemde invuloptie voor een transactie die gratis moest zijn. Dit is een logische gedachtengang die velen zullen hebben, waarmee u dan ook honderden klanten onterecht 5 euro zult berekenen voor een ‘gratis’ transactie. Of dat geld nu naar u toe gaat of niet zal uw klanten worst zijn. Zij lezen dat de transactie gratis is, en zien vervolgens dat zij u tòch iets moeten betalen. Zij hebben niet de gelegenheid om de betaling ongedaan te maken, en de volgende keer aan te vinken dat kosten (die er niet zijn) gedeeld moeten worden (of zo). Derhalve blijkt dat Eurogiro ‘basis’ NIET gratis is, maar dat dit afhangt van het humeur van de bank van de begunstigde en uw clubje geldbeheerders.

Groetend,

J.B. Thijssen

Leave a Reply