Gevaarlijke Eerlijkheid

> Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van abc/xyz moet ik u
> helaas laten weten dat wij u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
>
> De reden hiervoor is gelegen in het feit dat andere kandidaten beter voldoen
> aan de door ons gestelde functie-eisen.

Dat acht ik anders behoorlijk vreemd, want in de functie abc/xyz zou ik het benodigde werk ongetwijfeld even goed doen als (waarschijnlijk zelfs beter doen dan) die andere kandidaten. Waarop baseert u overigens uw plotselinge nieuwe kennis betreffende mijn vaardigheden, als ik vragen mag? De door u voor deze gelegenheid opgerakelde (mij tot op heden onbekende) functie-eisen heb ik nergens zien staan, het is in ieder geval beslist geen feit dat andere kandidaten beter voldoen. Dat dit zo zou zijn, is slechts uw mening.

Het komt op mij over als een volkomen uit de lucht gegrepen oordeel. Prima als u zich daarvan wenst te bedienen, maar kom er dan ook gewoon voor uit dat u te lui of beroerd bent voor eerlijkheid in dezen, in plaats van dat gekunstelde gedraai met inhoudsloze standaard-zinnetjes. Die vormen een ware belediging voor mijn intelligentie.

U bent kennelijk helemaal niet op zoek naar goed personeel. Goed dat we het weten.

Leave a Reply