Professionaliteit

Waarom is het toch dat als een bedrijf groot of groter wordt, het bedrijf meent zich professioneel te gedragen door geen enkele email meer te ondertekenen met een naam, maar alleen nog verscholen achter een hele afdeling iets durft te schrijven? Dat heeft toch juist niets met ‘professionaliteit’ te maken? Je wordt volgens mij pas echt groot als je gewoon MENSEN met BESTAANDE NAMEN gebruikt om emails mee te ondertekenen. Wat koopt een klant nu voor een email van “Afdeling Sales”? Een klant wil weten met wie die van doen heeft, en de afzender van het geschreven woord kunnen aanspreken op het geschrevene. Een klant wil dat de schrijver verantwoordelijkheid durft te nemen voor hetgeen hij/zij schrijft, zodat hij/zij ook kan worden aangesproken op fouten, of ondervraagd kan worden over de bedoeling achter het geschrevene. Om de 1 of andere reden denkt men (vooral in NL) dat kil en afstandelijk zijn verplicht is als je zakelijk en professioneel wilt lijken, of dat het hebben van meer dan 100000 klanten rechtvaardigt om nooit meer met een naam te hoeven ondertekenen. Wat een onzin.

Leave a Reply