Poletiek

De laatste dagen stoor ik me mateloos aan het hopeloze gekrakeel van politici onderling. Lekker belangrijk doen om niks, aandachttrekkerij en luchtbakkerij, en onderwijl vooral NIETS doen waar de burger iets aan zal hebben. Denken ze daar nu werkelijk dat de gewone man op straat deze zielige probleempjes interessant vindt? Merken wij er iets van? Hebben we er nog iets over te zeggen dan? Bij mijn weten gaan alle grote beslissingen langs ons heen, en is er van een grondwet of van democratie al heel lang geen enkele sprake meer. De ‘bedrijfsvoering’ in Den Haag is verworden tot een vorm van grootheidswaan van grijze muizen die voor ons van alles verzinnen waar we zelden iets aan zullen hebben, en al helemaal niet voor gekozen hebben. Als ze hier iets mee bereiken, dan is het dat meer mensen vinden dat Geert inc. groot gelijk heeft;
Radicaal omgooien die hele zooi, de helft van die knoeiers ontslaan. Iedereen lijkt daar nu doodsbang te zijn voor de plannen van Wilders, en terecht:
Puur zelfbescherming, want inderdaad, de helft voert werkelijk niets uit, en wordt daar door de burger rijkelijk voor betaald, en het zou natuurlijk erg vervelend zijn als dat op moet houden omdat daar plotseling iemand opstaat die zijn mond erover open durft te trekken. Zelfs al zouden sommige punten uit de onafhankelijkheidsverklaring van Wilders onhaalbaar zijn, het is hoog tijd voor wat tegenwicht bij dat vastgeroeste zootje lapzwanzen, maak het onhaalbare maar haalbaar, doe maar een poging, doe je best maar eens een keer.

En dan die vreemde mensen die het woord “populist” als iets vies of gevaarlijks neer willen zetten. Wat een onzin! Waarvoor hadden we die regering? Om het volk, de populatie, te regeren, dunkt mij. Dus zijn alle politici te allen tijde populisten. Sterker nog, het zou hoog tijd worden dat we merkten dat ze hun populist zijn een warm hart toedragen.

Als je dan zo graag landen en grenzen in stand houdt, durf er dan ook de waarheid over te zien:
Nederland is veruit het dichtst bevolkte land van de Europese Unie. Het groeitempo van onze bevolking ligt bovendien ver boven dat van de andere Europese landen. De situatie in ons land zal daardoor steeds opvallender gaan afwijken van die in de rest van Europa. En dan durven ze nog te gaan zeiken dat een import-stop iets met racisme of xenofobie te maken heeft. Pff.

Leave a Reply