Geryl’s 2012

Is Patrick Geryl echt gek? Oordeel zelf. deel 1, 2, 3, 4

Wat betreft seismische activiteit kun je hier zelf checken waar het safe is. Erg cool:ja!
Alle aardbevingen van magnitude 3 en groter, van 1987 tot nu. Kleurtjes geven aan hoe diep onder de grond het beefde. Als je dat zo ziet vraag je je af waarom mensen zich massaal hebben gevestigd op de gevaarlijkste plaatsen. Ook vraag ik me af of de aanwezigheid van oerwouden samenhangt met het niet voor komen van aardbevingen. Zo te zien wel, namelijk.
Maak wereldkaarten die de kans op vulkanische activiteit, kans op tyfonen, orkanen en overstromingen laten zien, en leg ze over elkaar. Daar waar het minst gebeurt moeten we ons gaan vestigen. Desnoods kassen bouwen, vliegvelden aanleggen, hoogbouw neerplanten, als je er maar gaat zitten!

Dan blijft over; de shit van buitenaf die ons kan vernietigen. Daar is ook al uitgebreid onderzoek met kansberekening op los gelaten. Zie hier (de pdf link rechts is wat je wilt lezen). Wat ik een fascinerende overweging vind (zelf bedacht), die ze over het hoofd zien:
Een logisch resultaat van de beschaving van een intelligent levend wezen op een planeet (die lang genoeg met rust gelaten wordt) is dat het wezen technologie zal ontwikkelen die zichzelf zal kunnen beoordelen, bouwen en repareren. Daarover hier mateloos interessante verhalen. In lijn met die ontwikkeling past het verkennen van ruimte, tijd en andere dimensies, en het overmeesteren van energieproblematiek. (Door robots in dienst van de mens, of door mens en robot samen.) Stel dat onze beschaving met rust gelaten zou worden, wat kosmische en zelfvernietigende rampen betreft, dan wordt het jaar 2150 als ruim binnen de mogelijkheden beschouwd, voor het bereiken van dergelijke kennis en vaardigheden.
Met andere woorden:
Als de overlevingskans voor planeten in het heelal gemiddeld groot genoeg is om ook andere beschavingen dan de onze die status te laten bereiken, dan zouden we die anderen allang uitgebreid gezien en ontmoet hebben. In robotvorm of anderszins. (Dat zijn dan waarschijnlijk al die alien encounters, nietwaar?) Maar het zouden er veel meer moeten zijn, en duidelijker aanwezig dan nu. Omdat er genoeg planeten zouden moeten zijn die ons net een paar honderd jaar vóór zijn. Maar we zien die andere beschavingen nauwelijks. Daarom kunnen we vaststellen dat de kans op ons beschavingsniveau, met het overlevingsgeluk wat wij tot nu toe hebben gehad, gewoon extreem klein is. Wat de kans ERG groot maakt dat wij ieder moment voorbij kunnen zijn, als planeet, kosmisch gezien! We gaan al veel te lang mee, we hebben al veel te lang geluk gehad, zou je kunnen zeggen..
Maar goed, optimisme en grootheidswaan zijn de mens eigen, dus the shit zal the fan wel hitten op het meest onverwachte moment, en wellicht is dat inderdaad al 2012. Who knows. Er zijn onderhand in ieder geval honderden interessante semi-geleerden die zich te pletter moeten schamen als er gewoon helemaal niets significant anders zal zijn in 2013, en we gewoon fijn doorhobbelen en doorontwikkelen.. op weg naar technological singularity.

Better be despised for too anxious apprehensions, than ruined by too confident security. (Edmund Burke, 1729 – 1797)

Leave a Reply