Nalatig

To: xxxxx@nl.intrum.com
Subject: Stilte over FR/66374235
From: “J.B. Thyssen” xxxxx@xs4all.nl
Date: Sun, 28 Jan 2007 17:42:02 +0100
Cc: incasso@xxxxx

Geachte mensen van Intrum Justitia,

U heeft niet gereageerd op mijn laatste oproep, waarin ik
met nadruk heb verzocht of u mij tijdig in zou willen lichten
over de afloop van de zaak met referentie “FR/66374235”.
Met ‘tijdig’ doel ik uiteraard op een tijdstip vóórdat het door u
verzonnen ultimatum (van 19 januari jongstleden) was verstreken.

Ik heb van u niets vernomen, en neem derhalve aan,
zoals reeds gesteld in mijn eerdere bericht betreffende
uw informatievoorziening in dezen, dat deze incasso-opdracht
geen verdere aandacht mijnerzijds behoeft.

Als u nog vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag.

Groetend,

Julius B. Thyssen

We slapen teveel.

Je leest het goed: teveel. Eens een keer wat anders, niet? Allemaal volgens een Duitse firma die dit idee aan de man wil brengen. Zie hier. Het leukste aan de site is dat ze een hele oude font-bewerking van mij gebruiken voor al hun flash-animaties, en dat ze uit eigen beweging toestemming hebben gevraagd dat te doen. Ze hebben me er zelfs een kleine vergoeding voor gegeven. Wat zijn die duitsers toch lieve beschaafde mensen (en ik bedoel het zoals het er staat). Mooie foto’s trouwens ook.

Time & Date Formats

Even ter notitie voor mezelf, en omdat de hele wereld deze standaard zou moeten gebruiken. Niet langer dat zoeken naar of ze nu de maand of de dag van de maand bedoelen, niet langer dat zoeken naar of het nu wel of geen 24-uurs tijd is. De zogenaamde format-strings, voor PHP gerelateerde zaakjes:

style (voorbeeld) = php string

Time (01:29:37 GMT+1) = %T %Z
Date (26/01/2007) = %e/%m/%Y
Full (2007 Jan Fri 26 00:29) = %Y %b %a %e %R