Nalatig

To: xxxxx@nl.intrum.com
Subject: Stilte over FR/66374235
From: “J.B. Thyssen” xxxxx@xs4all.nl
Date: Sun, 28 Jan 2007 17:42:02 +0100
Cc: incasso@xxxxx

Geachte mensen van Intrum Justitia,

U heeft niet gereageerd op mijn laatste oproep, waarin ik
met nadruk heb verzocht of u mij tijdig in zou willen lichten
over de afloop van de zaak met referentie “FR/66374235”.
Met ‘tijdig’ doel ik uiteraard op een tijdstip vóórdat het door u
verzonnen ultimatum (van 19 januari jongstleden) was verstreken.

Ik heb van u niets vernomen, en neem derhalve aan,
zoals reeds gesteld in mijn eerdere bericht betreffende
uw informatievoorziening in dezen, dat deze incasso-opdracht
geen verdere aandacht mijnerzijds behoeft.

Als u nog vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag.

Groetend,

Julius B. Thyssen

This Post Has 2 Comments

  1. Michiel de R

    Ja, die verjaring klopt inderdaad ja. Maar de tegenpartij zal zeggen dat het geen product is, maar een abonnement. En de verjaring bij een abonnement is 5 jaar. Maar daar zitten ze mooi fout, aangezien jij helemaal geen abonnement meer had. Toevallig ging het een week of wat geleden bij Tros Radar over zulke zaken, hetzelfde als deze. Waarbij het bedrijf met opzet 5 jaar radiostilte houdt om na die tijd toe te slaan, in de hoop dat men betaalt. De incassobureau’s zijn hierin ook fout, omdat ze de feiten niet checken (wat ze wel moeten doen, maar dat ontkennen ze en daarom verzuimen ze dit altijd te doen) onder de noemer “U denkt toch niet dat wij de details van 1500 zaken kunnen checken? Daar hebben we toch geen tijd voor?”

    Stelletje ratten.

Leave a Reply