intrum justitia sucks

Zoals u wellicht zult vermoeden heb ik een bloedhekel aan incassobureaus. Alle. Omdat het de loopjongetjes zijn van onbetrouwbare rijkelui. Omdat er vrijwel alleen maar ongelooflijk domme eikels en murw gelulde robot-achtige trutjes werken. Omdat ze daar misbruik maken van termen als “justitia”. En omdat ze altijd dwingend optreden, óók als ze kunnen weten dat ze fout zitten. Zoals in hun broddelwerkje aan mij. Want ik betaal NOOIT een rekening te laat, en heb nog nooit 1 cent betaald aan een incassoclub (wat nu dus ook niet gaat gebeuren).

To: xxxx@nl.intrum.com
Subject: Reactie via website
From: J.B. Thyssen xxxx@xs4all.nl
Date: Sat, 13 Jan 2007 17:58:51 +0100

Uw referentie: FR/66374235

Hallo “Intrum Justitia”,

Op uw website “nietoptijdbetaald.nl” legt u bij mij hele vreemde eisen neer met betrekking tot de contactmogelijkheden die ik in uw richting heb. Ik stuur u derhalve mijn bericht op deze wijze.

E-mail heeft geen woord-aantal beperkingen. Uw schrijven bestaat uit meer dan 40 woorden, dan heeft de ontvanger dezes recht op minstens evenveel ruimte in mogelijk noodzakelijke repliek. Er is voor mij niets dat aangeeft dat u boven mij zou staan in uw recht op aantallen woorden in de door ons gebezigde communicatie.

Vervolgens gaat mijn geboortedatum u niets aan. U vertelt mij immers ook niet uw geboortedatum. Sterker nog, u ondertekent naamloos, ik heb eigenlijk geen brief ontvangen van een mens, maar van een entiteit die zich ‘Intrum Justitia’ noemt. Vind u dat fatsoenlijk? Sinds wanneer moet ik u kennen?

Dat “dossiernummer” waar u op uw website om vraagt zie ik overigens nergens vermeld staan. U noemt het wellicht “Referentie Intrum Justitia”, maar dat is dus niet “dossiernummer”. U moet schijnbaar nog leren uw invulformuliertjes zodanig op te stellen dat ze overeen komen met de inhoud van door u verzonden post.

Als u denkt ten onrechte niet bestaande facturen te kunnen vorderen, dan is het – dunkt mij – uw taak om fatsoenlijke communicatie voor mij mogelijk te maken, en aan te tonen dat (en waarom) ik die facturen zou moeten betalen. Heb ik een overeenkomst getekend met het bedrijf in questie? Zo ja, waar is mijn handtekening? Laat die eerst maar eens zien. Ik kan mij niets herinneren van een overeenkomst met Your Name Webhosting die behelst wat u in uw schrijven voorlegt. Van de (vreemde onregelmatige) factuurdatums herken ik niets, en van de genoemde bedragen al evenmin.

De eenzijdige wijze waarop u dit af denkt te moeten handelen vat ik op als onderdrukkend en u maakt hierbij machtsmisbruik. Dat het bij Your Name Webhosting niet deugt is na even googlen meteen helder, overigens, en dat u zich inlaat met dit ‘bedrijf’ maakt u in mijn ogen mede schuldig aan hun oplichterspraktijken. Dat dingen niet helemaal zuiver zijn inzake Your Name Webhosting is door mij, met anderen, reeds lang geleden aangekaart bij Register.com (hun domain name registrar) en the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Gezien het feit dat dit mij veel tijd kost, zal ik overwegen u en Your Name Webhosting te dagvaarden i.v.m. de door mij gemaakte kosten in dezen, en de mogelijk aangerichte psychische schade. Ik wacht op een GEWONE e-mail uwerzijds, en zal dan in een antwoord uitgebreid verklaren waarom de rekening die u tracht te vorderen verre van juist is (mocht u daar nog vragen over hebben).

Minachtend,

J. B. Thyssen

This Post Has One Comment

Leave a Reply