Eigen deeg

Geachte mevrouw de Vries,

Hartelijk dank voor uw brief van 23 oktober jongstleden. Na zorgvuldig intern overleg moet ik tot mijn spijt mededelen dat uw afwijzing niet als zodanig in behandeling kan worden genomen.

Het afgelopen jaar heb ik het genoegen gehad om buitengewoon veel afwijzingsbrieven te mogen ontvangen. Met dergelijke aantallen veelbelovende kandidaten zult u begrijpen dat ik niet iedere afwijzing kan accepteren. Ondanks mijn uitmuntende kwalificaties met betrekking tot de verwerking van afwijzingen moet ik helaas concluderen dat uw afwijzing niet voldoet aan de door mij gestelde eisen. Daarom zal ik 1 november aanstaande bij u in dienst treden. Ik zie u die dag graag om 10 uur op mijn nieuwe werkplek, en zal u dan meteen een lijst overhandigen met eventueel aanwezige mankementen betreffende de werkplek, plus een door u te tekenen contract (waar een minimum looneis onderdeel van uit zal maken).

Tot slot wens ik u veel succes bij het vinden van een sollicitant voor wie uw afwijzing passend is.

Met vriendelijke groet,

Julius B. Thijssen

Het inspirerende origineel las ik hier ;-)

Leave a Reply