De bureaucratie in Nederland

Nederland kent de meeste bestuurslagen ter wereld. Als je een beetje geluk hebt, heb je te maken met een deelraad, de gemeente, het stadsregiobestuur, het waterschap, de provincie, het rijk èn Europa.
Per toeval gelezen op deze site van de PvdA:

  • Nederland blinkt uit in een overdaad aan bureaucratie, volgens de Wereldbank gaat 11 procent van het overheidsbudget op aan regulering van bedrijven. Als de ambtenarij in Nederland met 15 procent wordt teruggebracht, dan komen daardoor zo veel middelen vrij dat de helft van de gezondheidszorg kan worden betaald. (Bron: Wereldbank-rapport ‘Doing Business 2007’)
  • Het CBS constateert dat er een stijging is van het personeel in de zorg dat zich niet direct bezighoudt met de gezondheid van patiënten. Van het totale aantal van 125.000 voltijdbanen in de algemene ziekenhuizen in 2004 bestonden 21.340 voltijdbanen uit algemene en administratieve functies. Dat is 17% van het totaal. De uitgaven voor management en administratie In ziekenhuizen zijn in 2005 met 32 procent gestegen, terwijl het aantal ziekenhuisbedden met 10 procent is gedaald. (Bron: CBS, personeelssamenstelling in de ziekenhuizen 2004; De Volkskrant 4 april 2006)
  • De Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid concludeert in het rapport “Bewijzen van goede dienstverlening” uit december 2004 dat de kwaliteit van de dienstverlening lijdt onder onnodige regeldruk en beleidsonrust, de grote hoeveelheid verantwoordingsplichten en een te grote afstand tussen beleid en uitvoering.
  • Volgens het ministerie van Financiën bedragen de administratieve lasten van ondernemers jaarlijks 3,8 procent van het bruto binnenlands product. (Bron: Intermediar, 24 augustus 2005)
  • Het Platformdetailhandel meldt dat de regeldruk in de detailhandel groot is. Ondanks initiatieven van het kabinet merkten ondernemers tot op heden weinig van de administratieve lastenverlichting. (Bron: persbericht Platform Detailhandel 14 september 2006)
  • De gemiddelde ondernemer heeft nog niks gemerkt van minder regels. VNO-NCW zegt dat er veel te veel vergunningen zijn die een ondernemer moet aanvragen, bijvoorbeeld als hij een terras wil neerzetten “We worden er stapelgek van.” (Bron: Fries Heinis, van werkgeverskoepel VNO- NCW in het AD op 16 mei 2006)
  • Het televisieprogramma ‘Netwerk’ heeft recent een enquête uitgevoerd onder vakbondsleden werkzaam in de zorg en het onderwijs. Daaruit blijkt dat een groot aantal van de respondenten van mening is dat de vele managementlagen en het grote aantal regels ertoe leidt dat zij als professional op de werkvloer met minder plezier hun werk kunnen uitoefenen. Ook blijkt dat de toenemende nadruk op registratie, targets, verantwoording etc. ten koste gaat van de directe tijd voor patiënten en leerlingen. (Bron: Brief aan de Tweede Kamer over managers en bureaucratie in zorg en onderwijs 22 juni 2006)

Leave a Reply