Plan Aan de Slag voor politici

Arbeidsmarkt- en reïntegratieplan Aan de Slag voor (ex-)politici

Concept Voorstel, plan van aanpak:

Alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden die volgend jaar niet in hun functie terugkeren moeten verplicht een keihard “work first” en treitertraject volgen. Daarbij denken wij aan diverse eenvoudige werkzaamheden (zoals die door zwakzinnigen worden verricht) in een lawaaierige fabriekshal, zware arbeid in de groenvoorziening, boodschappen sjouwen voor o.a. mij (arbeidsritme, dames en heren!) en natuurlijk verplichte sollicitatietraining en -activiteiten voor randdebielen. Tweewekelijkse koeionering via intimidatiesessies met consulenten en casemanagers (“geen gelul, je bent een onbenul”), onaangekondigde huisbezoeken, om vijf uur ‘s ochtends van het bed lichten door de sociale recherche gevolgd door een stevig verhoor, en regelmatige plotselinge stopzetting van uitkeren van wachtgeld. Hierbij moet niet worden verzuimd zo nu en dan te doen alsof post niet is aangekomen; Langs die weg kunnen kandidaten naar believen uitgeschreven worden, bijv. wegens niet tijdig verlengen van een inschrijvingsbewijs, of het niet komen op een per post voorgestelde afspraak, zodat recht op wachtgeld opnieuw moet worden vastgesteld. Voordat we overgaan tot hernieuwde toekenning van wachtgeld dient het dossier compleet te zijn, hier moet minstens 3 maanden overheen gaan (ja mensen; rente!).
Mochten kandidaten iets bijverdienen, dan dient dat te allen tijde te worden opgevat als blijvende verdienste, en dus doorgaand worden ingehouden op het wachtgeld. Ook dient 300% van het bijverdiende bedrag gekort te worden, omdat we de sanctie berekenen over het aantal uren dat er naar schatting aan is besteed, niet over het werkelijke aan ons doorgegeven inkomen in Euro.
Eventuele Bezwaarschriften dienaangaande moeten standaard worden afgewezen, zodat justitie en incasso-bureaus ook eens wat ministers, staatssecretarissen en kamerleden kunnen sarren.

Plan Aan de Slag voor politici kan per ingaande als experiment worden ingevoerd, wij denken daarbij aan niet terugkerende wethouders en raadsleden van de grote steden.

This Post Has One Comment

  1. Michiel

    Van mij mogen de UWV- en belastingdienstpennenlikkers ook in aanmerking komen voor deze prachtige regeling!

Leave a Reply