"het kunnen overleggen van een bewijs van goed gedrag"

Hebben we er weer zo-een. What the hell is een bewijs van goed gedrag? Het tegenovergestelde van een strafblad zeker? Is dat nodig dan? Dan ben je als maatschappij toch al redelijk ver heen, als goed gedrag een brevet vereist. Wat is dat goede gedrag ineens voor bijzonderheid? Het zijn de moderne vacatures waar je alvast een glimp op kunt vangen van hoe alles in de toekomst er hier uit zal zien. Mensen zijn alleen nog te vertrouwen als ze een papiertje bij zich dragen waar op staat dat ze te vertrouwen zijn. En degenen die bepalen of je dat papiertje wel mag hebben zijn dezelfden die jij wantrouwde to begin with! Herkent u dat ook op uw werk (of waar dan ook)? De ergenis dat u wordt…

Continue Reading"het kunnen overleggen van een bewijs van goed gedrag"