Brief InFerNo aan Gemeente Archief

31 januari, 1997

Geacht Gemeente Archief Amsterdam, dhr. van Rienswijk (o.i.d.),

Wij schrijven u aan namens de boekjesserie InFerNo, waar u zich op schijnt te willen abonneren, hetgeen wij in principe zouden toejuichen. Het geval wil echter dat de respons na het verschijnen van InFerNo nr.4 dermate klein is, dat wij nog steeds geen nummer 5 vol hebben; Het wachten is dus op inzendingen, zoals ook staat vermeld in nummer 4.
Schijnbaar is vrij abrupt de belangstelling om in te sturen ernstig gedaald. De oorzaken hiervoor liggen (als wij onze vaste schrijvers als voorbeelden nemen) in de volgende punten:

– Men heeft er geen tijd meer voor (over), vooral omdat de gemeente hen dwingt tot zogenaamd maatschappelijk nuttiger werkzaamheden dan schrijven voor een ongesubsidieerde boekjesserie, alsook tot geld maken (omdat ze meer geld nodig hebben). En geld maken kost tijd, vooral als je daarbij veel vrijwillig en onbetaald werk verricht en van een vast laag maand-inkomen rond moet zien te komen en immer op jacht moet naar het goedkoopst vindbare.
– De PTT blijft zijn winstkas spekken en zijn tarieven verhogen, zowel voor post als telefoon.
– Internet en ‘de PC’ winnen dusdanig aan terrein dat vroegere lezers niet alleen niet meer buiten willen komen, maar ook niet meer zo voelen voor het lezen van kranten of boekjes als InFerNo. Heel begrijpelijk, want dat zien wij bij onszelf ook gebeuren. Gedrukte data heeft zijn kracht verloren aan (de strijd verloren met) het beeldscherm en de radio. De diversiteit aan andere media en uitingsplaatsen brengt ons moeilijker tot het schrijven voor een Inferno. Het barst hier van de nieuwe ’open kanalen’; TalkRadio, Radio 100, Patapoe Radio, Salto etc. etc.

Bij deze zenden wij u een exemplaar van InFerNo nummer 1 toe, gelieve hiervoor 3 gulden te voldoen op Postbankgironr. 945945 t.n.v. J.B. Thyssen, Amsterdam, onder vermelding van “NAB IFN 1” bij de mededelingen. Abonnementen sluiten wij NIET meer af; Om grote rampen te voorkomen zal Inferno 5 binnen 3 maanden verschijnen als een soort afscheid aan Inferno in gedrukte vorm. Wij verplaatsen ons naar computernetwerken en zullen aldaar onze wereldverbeterij enigszins gewijzigd voortzetten. Als u eerdaags in bezit van nummer 5 wilt komen kunt u wederom nog eens 3 gulden voldoen op genoemde rekening, maar dan o.v.v. “NAB IFN 5”. Of u kunt voor 1 & 5 meteen 6 gulden overmaken, dan begrijpen wij het wel.

Op zich hebben wij het niet zo op al die instanties en bibliotheken met hun geformatteerde hokjesgeest, hun vereiste ‘representativiteit’ en arrogantie naar alle kleine (onbetaalde) eigen initiatieven toe. Neem nu die Silo aan het IJ, dat loopt nèt eindelijk (economisch) allemaal heel gezond en lekker daar, gaat u het afbreken! Nee echt, wat ons betreft brengt de gemeente ons niets dan ellende en slechte ervaringen. En wat ons daarbij altijd weer verbaast van de diverse regelgevingen, is dat zij de mensen een soort geldzucht proberen op te dringen, die nog eens gepaard dient te gaan met altijd maar méér willen en nooit tevreden mogen zijn met dat wat ze al hebben. Waanzin, en heel dom: De minima hebben het meest de tijd om na te denken en te filosoferen over hun levens. Zij leren zichzelf genoeg activiteiten toe te eigenen die hen veel voldoening geven en die maatschappelijk echt wel van nut zijn. En als ze dan horen wat die achterlijke voetballers verdienen met stom achter balletjes aan lopen, vragen zij zich werkelijk af hoe schuldig zij zich moeten voelen over dat schamele bedrag wat zij als bijstandsgerechtigden u zogenaamd ‘ontfutselen’. Wij waren altijd vrij gelukkig in onze maatschappelijke positie, met weinig geld. Tot het leefmilieu en vooral de huren ineens de boel voor ons verpestten. Nu moeten wij geld hebben, hoedanook, echt zo veel mogelijk GELD! Alles is duur geworden. Ook het maken van boekjes. Ja, als de PTT nou eens een voorbeeld nam aan Amerika, daar kost lokaal bellen bijna niets. Kijk, ZO moet dat! Nee, dan zou nummer 5 wel sneller verschijnen.

Tot besluit danken wij u voor uw belangstelling,
al zijn wij niet zeker of wij daar wel zo blij mee zijn.

Hé, de groeten hè,

V. Walraven
namens de gehele dactie van InFerNo Magazine

Leave a Reply