Vlammetje bij?

Geachte heer, Na nader onderzoek van uw werkbriefje over de laatste periode, zien wij ons genoodzaakt u een strafkorting op uw WW uitkering op te leggen. De reden(en) hiervoor is (zijn): 1. Uw werkbriefje is ingevuld met gebruikmaking van verschillende kleuren/typen schrijfmateriaal.2. U hebt zich bij vraag 4 buiten de aangegeven lijntjes begeven.3. Bij vraag 5 "haalt u aan", wat een zeer ernstige overtreding is.4. Kruisjes moet u weglaten en steekjes mag u niet laten vallen. Ondanks het feit dat het invulformulier de suggestie wekt dat u met een kleurplaat voor vierjarigen te van doen heeft, zijn wij van mening dat u had kunnen weten wat de invulprocedure was aan de hand van de meegezonden handleiding. Nogmaals wijzen wij u met klem op de volgende regel:Wanneer buiten de…

Continue ReadingVlammetje bij?