Wie controleert de controleurs die de controleurs controleren?

Achterlijke regenten willen een zinloze bewaarplicht van 18 maanden. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin heeft geen oren naar de terechte kritiek dat de internet providers daardoor met hoge kosten worden opgezadeld. Zo ziet u, zelfs ons justitiële apparaat wordt geregeerd door een eigenwijze kluns, die weinig verstand heeft van de zaken waar hij schijnbaar zonder inbreng van de bevolking beslissingen over mag nemen. Dat belooft wat.

De door het kabinet voorgestelde bewaarplicht voor telefoon-, fax- en e-mailverkeer is een uitvloeisel van een Europese richtlijn, waar het Europees Parlement eind 2005 mee instemde. Zonder dat de gemiddelde Europeaan het ermee eens was, overigens; Dictatuur Europa, geregeerd door contrôlegeile engerds, met debiele Nederlanders aan kop ditkeer. Het idee achter de opslag van verkeersgegevens is dat de verzamelde informatie van pas kan komen bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme. Op iedere hoek van elke straat een camera plaatsen kan óók van pas komen bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme, gaat men dat dan ook maar meteen doen?

Volgens krankzinnige Europese regels (ontworpen zonder de bevoling erover te raadplegen) moeten providers de gegevens minimaal 6 en maximaal 24 maanden bewaren. De door nep-terreur banggemaakte Britse regering heeft gekozen voor een bewaartermijn van 1 jaar, maar het achterlijke Nederlandse kabinet wil een termijn van 18 maanden. Niet 17, niet 19, maar 18! Een uitgebalanceerd opsporings-getal, schijnbaar. Internetaanbieders en burgerrechtenorganisaties hebben zich unaniem fel verzet tegen die zinloze bewaarplicht. Internetaanbieders klagen over de kosten van de opslag, die uiteraard uiteindelijk zullen worden voldaan door de abonnees.

Wat ik mij, samen met veel anderen, afvraag, is hoe deze krankzinnigen al die “retentie-data” gaan beveiligen, tegen misbruik door geheime diensten en rijke corporaties e.d. Het is niet bij voorbaat uit te sluiten dat de regering opzettelijk in het geniep – tegen betaling, natuurlijk – allerlei ondernemingen mee laat kijken naar al die leuke, chantabele ? en andere interessante data over die brave burgers.

Een paar jaar geleden wisten die politici amper wat internet was, en nu voelen ze zich de helden van de maatschappij. Al met al een oliedom vertoon van gevaarlijke machtswellust, niet representatief voor wat de samenleving wil en gewoon ronduit paranoïde. Denken ze werkelijk dat mensen die kwaad willen via een internet-verbinding zich NIET weten te verbergen vandaag de dag? Of dat ze daar veel tegen kunnen beginnen?
Het is op internet al een voortdurend gevecht tussen gebruiksgemak en beveiliging, waarbij niemand zit te wachten op bemoeizucht van overheden. Het enige dat dit onzalige voorstel van de regenten bewijst, is dat zij vergeten lijken te zijn wat een vrije, beschaafde, democratische samenleving is. Proberen de veiligheid in de samenleving te verbeteren, maar dat doen door stukje bij beetje alle (o.a. ICT-)veiligheid en beveiliging te gaan verbieden. Proberen de ‘democratie’ te behouden door ‘m langzaam af te schaffen, dus, zo ongeveer.

Dan maar fijn wireless via de verbindingen van de buren de verdachte dingen op het net doen. Dat rendeert die bewaarplicht in 1 klap waardeloos. We kunnen trouwens ook weer tegen die bewaarplicht tekenen.

Leave a Reply