Pseudo technici

Pseudo techniek komen we veel tegen in de high-end audio wereld. Het is voor een leek erg moeilijk na te gaan wanneer je met pseudo techniek, en wanneer je met echte techniek te maken hebt. Zelfs technisch geschoolde mensen tuinen nog wel eens in de warboel van drogredenen en halve waarheden die de pseudo techniek kenmerkt. De hoogste tijd dus, dat Oom jult u even voorlicht ;-) Met dank aan Jan, die het origineel hiervan schreef op zijn site.

Pseudo technici gebruiken technische termen om je ervan te overtuigen dat bepaalde producten echt een beduidende verbetering van de geluidskwaliteit geven. (Echte technici doen dat soms ook, maar bij de pseudo’s rammelt het verhaal aan alle kanten.)
Vaak gaat het om kabels en accessoires, maar steevast om dingen die veel duurder zijn dan wat een weldenkend mens ervoor zou willen uitgeven. Bijna altijd komt de pseudo technicus met de bewering dat andere mensen het “in 100% van de gevallen ook zo hoorden”. Geconfronteerd met de algemeen bekende electro-technische feiten, die in veel van zulke gevallen voorspelt dat er geen enkel merkbaar effect kan zijn, zal de pseudo de geldigheid van die techniek in twijfel trekken met een beroep op het verschil tussen “theorie” en “praktijk”. Steevast kan de pseudo geen logische verklaringen of getalsmatige informatie geven over de beweerde “verbeteringen”, of over hoe erg het “probleem” wel niet is. Bij doorvragen hierover komt er nog meer vergezochte pseudo-techniek overheen, wordt het stil, of verschuilt de pseudo zich achter “fabrieksgeheimen” of beweert hij (het zijn meestal mannen) dat de effecten door de hedendaagse wetenschap niet verklaard kunnen worden “omdat de meetapparatuur nog niet zo ver ontwikkeld is”. Populair is ook het aanhalen van technische fenomenen in andere toepassingsgebieden van de electronica (iets in de radartechniek of een medische toepassing bijvoorbeeld) zonder dat de pseudo techneut duidelijk maakt hoe relevant dat fenomeen is voor geluidstechnische zaken.

Vaak blijkt de pseudo over weinig algemene en fundamentele kennis van de electronica te beschikken (hij kent enkel het hifi-wereldje) en regelmatig beweren pseudo technici zelfs dat geschoolde technici “afgestompt” zijn als die de tegenstrijdige en incomplete redeneringen van de pseudo’s niet voetstoots willen accepteren. Zonder uitzondering zullen pseudo’s erop hameren dat je vooral moet gaan luisteren, luisteren, en nog eens luisteren, en hoe duurder de (rest van de) apparatuur hoe beter de effecten hoorbaar zijn.

Leave a Reply