Plan forse stijging salaris Statenleden

Als we ook maar even niet hadden opgelet, dan glipte dit bericht aan ons voorbij!Het salaris voor een bijbaantje als Staatslid is nu 935 Euro/maand (aangevuld met een onkostenvergoeding). In het overleg tussen de provincies is voorgesteld dat bedrag met 50 procent te verhogen (naar 1402.50 Euro). Volgens L. Harpe van GroenLinks is met dat voorstel een zodanige procedure gevolgd, dat de pap eigenlijk al gestort is voordat formeel over de salarisverhoging wordt beslist. (Waar hebben we dat eerder gehoord?)
Gut ja, is ook zooo hard werken, staatslid zijn! Elke dag vieze handen, met je grote bek op TV, you name it. En hey, tis maar wat je een forse stijging noemt; 50%, wow, da’s gigantisch! Hebben de statenleden niets geleerd van de voorstellen van de bestuurders van Delta Nuts en het Waterschap? Het schijnt zo te zijn dat WIJ de dames en heren Statenleden hebben gekozen (net als we hebben gestemd vóór die fijne identificatieplicht, nietwaar?), maar als dit in één van de verkiezingsprogramma’s gestaan zou hebben was er waarschijnlijk niemand gekozen. GroenLinks, de SP en D66 hebben vrijdagmiddag in Provinciale Staten van Zeeland tevergeefs geprobeerd een salarisverhoging met 50 procent voor Statenleden tegen te gaan. Het mocht niet baten. Er op staan was schijnbaar te lastig, het bleef bij dat ‘proberen’ (oh how convenient). A. Luijben van de SP kon het zijn achterban niet verkopen, vertelde hij, dat de provincie over een zittingsperiode van vier jaar een miljoen euro extra aan salarisverhoging voor Statenleden kwijt is. In een tijd dat van iedereen gevraagd wordt om (if at all possible!) op de nullijn te blijven, of om met een hele kleine verbetering genoegen te nemen, is dit inderdaad nogal fout ja!

Leave a Reply