Juliusland inc.

also known as Juliusland and Julius' Immortal Galaxy Control
formerly known as Darker Sides of jult-o-logy

FrequentlyAskedQuestions


Everything written on MY website comes from my heart, not from that of my employer(s).

This site contains content not approved for consumption by children, senators, religious leaders and/or other easily damaged psyches, those seeking to enhance or establish political careers and/or possessed by delusions of grandeur. If accidentally exposed, flush eyes with cold water and induce vomiting. If irritation persists, sit quietly. This site and its related products/propaganda are GUARANTEED not to make you go blind, masturbate (and THEN go blind), become a social liability, induce you to act out atrocities that you would otherwise never indulge in, or burn eternally in hell.

Like hell will I be responsable for damages resulting from illegal or incompetent use of the technologies to which you could be exposed here. My site is pretending to be for educational purposes only where that might come in handy in a court of law. Therefore I disclaim any responsability for the misuse, intentional or otherwise, of any information contained herein. Anything included or excluded is heretofore a part of, if not the whole, in some part, thereof. Opinions expressed are not necessarily those of anyone, living or dead. Anything that is coincidentally similar to anything else is purely coincidental. No one is responsible for anything. Blah blah blah, like anyone really gives a shit. Wake-up call, newsflash: We're only human! The name Juliusland, Jules Sans Scrupules, or the title Freedom In An Unfree World may not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of this information without specific, written prior consent. I make no representations about the suitability of this information for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Maison Jules as presented by me, disclaims all warranties with regard to this information, including all implied warranties of merchantability and fitness. In no event shall Juliusland or its creator be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of this information.

Permission to use, copy and distribute textual content, documents and/or (related) graphics delivered from this World Wide Web server is hereby granted as long as, and only if, the actual copyright(s) holder(s) or keeper(s) (usually ME) will be mentioned as the source. All information pertaining the copyright of a seperate owner excluding work specifically drawn up by me is permitted, provided that this copyright notice (this disclaimer) appears in all copies of Juliusland as presented by me here.

90% of all scripts, applets, texts, music nested under http://jthz.nl/ and/or https://jult.net are by me and/or my cousin, © JTHZ Pro(ductions), Immortalware JTHZ, Men Without Plan enterprises, Natural Highness Future Productions, Julius Immortal Galaxy Control, Walking Home Alone inc., Uitgeverij HZ, HZ-publishing, I.M.K. inc.


Wat ik hier schrijf komt uit mijn hart, niet uit dat van een werkgever...

Al het materiaal op deze website is zorgvuldig samengesteld met de mij ter beschikking staande kennis, middelen, en informatie. De adviezen die ik hier en in persoonlijke berichten geef zijn goedbedoeld maar vrijblijvend. Ze vormen een uiting van mijn (technische) kennis en/of inzicht en/of mijn mening over de materie. Het staat een ieder vrij om mijn adviezen wel of niet op te volgen. Ik wijs iedere aansprakelijkheid af voor enig nadeel dat wie dan ook ondervindt door het opvolgen van enig advies van mij (eventuele kosten van het niet opvolgen moet je ook zelf betalen). Ik wijs iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af m.b.t. websites of andere informatiebronnen waar ik naar verwijs. De informatie die je daar vindt is geheel voor rekening en verantwoording van de makers/beheerders van zulke informatiebronnen. In het bijzonder geldt dit voor evt. auteursrechtelijke aspecten. Over de betrouwbaarheid van de informatie op deze website kun je je alleen zelf een oordeel vormen.

ALL OTHER RIGHTS NIGHTS RESERVED
DISCLAIM ME

N.B.  Bovenstaande berust, zoals bijna alles in ons leven, op louter leugens en komedie. Feiten zijn mogelijk onwaarheden en tevens kunnen eventueel voorkomende namen verzonnen zijn. Daar het in dezen handelt om via electronische weg verkregen en bewust niet gecodeerd getoonde materie, zal auteur in questie nimmer garant staan voor enige rechtsgeldigheid welke u wellicht aan artikelen op deze website wenst te ontlenen. Niets van de inhoud van deze webpagina's zal tegen de auteur gebruikt mogen worden; Wanneer lezers van, of derden, gegevens van of uit deze pagina's aan justitie overhandigen als zijnde bewijsmateriaal voor deelname aan een organisatie met criminele activiteit(en) als oogpunt, zal de auteur alle aan de inhoud opgelegde waarde nietig verklaren. Afgaande op het niet aanwijsbare waarheidsgehalte van alle eventueel genoemde gegevens voorkomend in de HTML-code vindbaar op door mij ontworpen web-pagina's, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Free counter and web stats