Het Basisinkomen
  Arbeidsplicht wordt arbeidsverleiding.


Het huidige systeem van arbeidsplicht is zinloze ouderwetse dwang.
Mensen gaan hun energie gebruiken om het systeem te omzeilen of te bevechten.
Met een basisinkomen zonder verplichting wordt deze energie ten gunste omgebogen.

Een aantal kenmerken en voordelen van het basisinkomen:

 • Voor werkgevers vervalt het gedeelte van 0 tot aan het basisinkomen in het uitbetaalde loon, waardoor het voor een bedrijf goedkoper en simpeler wordt om mensen aan te nemen.
 • Loonverzekeringen kunnen goedkoper worden, omdat die alleen het gedeelte van het inkomen boven het basisinkomen hoeven te dekken.
 • Werkgevers worden gedwongen zwaar werk correct te belonen en aantrekkelijker te maken. Dat levert gunstige ontwikkelingen op voor wat betreft eerlijker en menselijker handelen van overheid en bedrijven.
 • Werkdruk wordt door meer mensen gedeeld, omdat het aantal part-timers flink toeneemt. Medische voordelen zijn volop aanwezig. Bijkomend voordeel is dat meer mensen betrokken raken bij de samenleving (en dat ook blijven).
 • Het basisinkomen is een voorspelbaar bedrag. Voor alle betrokkenen effectief.
 • De weg naar een beter inkomen ligt open en wordt niet bemoeilijkt. Er zijn talloze werkzaamheden die niet genoeg opbrengen voor een minimumlevensonderhoud door het hoge maatschappelijk prijspeil in Nederland.
 • Het basisinkomen geeft financiele zekerheid en een tegemoetkoming voor het hogere prijspeil in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.
 • Economische chantage van bedrijven die dreigen naar het buitenland te vertrekken heeft minder effect. Hierdoor worden bedrijven sociaal-economisch 'ontwapend'.
 • Samenwonen wordt nu individueel bestraft door bijv. de sociale dienst, waardoor mensen apart gaan wonen. Met een individueel basisinkomen gaan mensen meer samenwonen, waardoor de kosten voor huursubsidie omlaag gaan en er huurwoningen vrij komen.
 • Nu kost de inkomensgerelateerde sociale zekerheid voor 18 jaar en ouder meer dan 160 miljard euro per jaar. Dat is voor ongeveer 10 miljoen mensen. Nemen we een basisinkomen van 1000 euro per maand als uitgangspunt, dan kost dat 1000 x 12 x 10 miljoen = 120 miljard euro per jaar. Dat is 40 miljard euro per jaar goedkoper.
 • De overheid heeft er baat bij om de inflatie laag te houden, omdat bij stijgende inflatie het basisinkomen omhoog moet.
 • Op europees nivo kan het basisinkomen een alternatief bieden als harmonisatie van bijv. de franse landbouwsubsidies en prijspeilcompensatie door het wegvallen van de nationale munten.
 • Alternatief voor de wachtgeldregeling voor politici.
 • Alimentatieproblemen verdwijnen.
 • Het primaire motief en een gedeelte van het secondaire motief voor criminaliteit wordt weggenomen. (primair = niet kunnen voorzien in het sociaal minimum, secondair = alleen hebzucht)
 • Wordt vervolgd..

  deels bron van origineel: Ronald van Voren
  laatste correcties & formatting: Julius B. Thyssen ( sep. 2007 )