Grenzen moeten mogen worden verkend.

Ja, dat vond ik wel mooi staan, zo, met al die werkwoorden. En het klopt ook nog. Misschien is "Grenzen moeten verkend mogen worden." beter.
Het is in ieder geval mijn antwoord op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Ik vond haar namelijk wat kort door de bocht gaan. Het deel waar ik het niet helemaal mee eens ben:
Naast de algemeen geldende grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook normen van moraal en beschaving. Ze zijn het fundament van een samenleving die uitgaat van eerbied voor de medemens. Een recht om te beledigen bestaat dan ook niet. Evenmin geeft godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat.
Respect begint met zelfrespect, een geloof in eigenwaarde. Dat wordt vertaald in de omgang met anderen, in gedrag en dialoog. Daarbij moeten wij ons bewust blijven van gevoeligheden die het diepste in mensen kunnen raken. Elkaar daarin ontzien is niet laf maar een teken van beschaving. Vrijheid blijheid geldt niet onbegrensd. Wie anderen beschimpt verliest zelf geloofwaardigheid; het onbeheerste woord schiet zijn doel voorbij. Om te kunnen omgaan met de vrijheid van het woord is respect onontbeerlijk. De grondslag ligt in de oude wijsheid: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet!"
Natuurlijk bestaat er wel een recht tot beledigen. Juist als mensen het schijnbaar niet erg vinden als zij ook terug beledigd worden. Wie kaatst kan de bal verwachten, en de belediging wordt meestal met die wetenschap volbracht. Er zijn ontelbare krantjes, rubrieken, forums en chatrooms gebaseerd op de kunst van het beledigen. Zo beledigen mensen elkaar over en weer met groot genoegen en mensen genieten er daar juist van als de belediging raak is, als die ware emotie oproept. Schelden kan derhalve reuze leuk zijn. Uitgescholden worden, je beledigd zien of horen worden, en er dan niet fysiek op reageren, geen vuur of wapens gebruiken als antwoord, dàt kenmerkt een beschaafd en ontwikkeld mens.
Dat mensen hun geloofwaardigheid verliezen als zij anderen beschimpen, zoals u dat noemt, lijkt me ook slechts uw mening. Dat hangt nog altijd van het soort beschimping af, van de kwaliteit van de belediging, en het waarheidsgehalte van waar de belediging uit bestaat. Bovendien is het misschien wel de wens van deze personen om geloofwaardigheid te verliezen, zodat ze tenminste kunnen zeggen of schrijven wat ze over een ander denken wanneer ze dat willen. Zo hoeft er geen groter geweld gebruikt te worden dan geschreven of gesproken woorden. Beschaafde mensen beledigen immers niet op een wijze die de ander fysiek of tastbaar zou moeten raken.
Bij het anders denken of anders zijn dan een ander hoort de acceptatie van het moeten kunnen tolereren van beledigingen. Immers: het anders zijn of anders denken alleen al kan voor de ander behoorlijk beledigend over komen. ;-)

Omgaan met targets

Deel zoveel van de gebakken lucht die heden in vacatures te vinden is:
Bent u facilitair onderlegd? Kunt u goed tegen hectiek? Heeft u een dienstverlenende instelling? Bent u representatief? Bent u gemotiveerd en enthousiast? Denkt u in oplossingen en mogelijkheden?
Niet 1 van deze 'eisen' is concreet aantoonbaar te maken, en iedereen die een beetje kan acteren of liegen doet alsof die hier "JA" op kan antwoorden. Het lijkt met opzet zo vaag mogelijk gemaakt, zodat er vooral op niet vermelde kenmerken kan worden geschift. Of de afdeling HRM (die regelt welke menselijke bronnen misbruikt kunnen worden) wist eigenlijk niet hoe de functie in questie vorm te geven, en heeft maar even gekeken wat interessant genoeg klonk.
Je moet tijdig kunnen zorgen voor een stukje terugkoppeling naar de afdeling zus en zo, en kunnen omgaan met targets.
Hemeltjelief, wat zouden ze daarmee bedoelen? Dat je je niet meteen ziek meldt als je je target niet haalt? Dat je op tijd geloofwaardige smoezen kunt verzinnen? Hoezo is kunnen omgaan met targets nog een issue als je toch al moet denken in oplossingen en mogelijkheden, en goed tegen hectiek kunt?

Sleeper Cell

Dankzij de mooiste uitvinding sinds internet bestaat (genaamd bittorrent) ben ik al een tijd bekend met de tv-serie "Sleeper Cell". Het tweede seizien van deze serie werd de afgelopen weken in sneltreinvaart uitgezonden door Showtime, een kabel-tv-kanaal streng verboden voor iedereen buiten de US of A (kijk maar op de site).
Al sinds het begin verbaas ik me er na elke aflevering meer over. Top acteurs worden gelardeerd met van straat opgepikte bijzonder vreemde amateur-toneelspelers die het toch heel aardig doen. Het scenario is onmiskenbaar briljant geschreven, maar soms te voorspelbaar voor woorden. Bijna documentaire-achtig, maar ook vaak alsof je naar een mislukte reconstructie kijkt.
Wat echt opvalt aan deze serie is dat eigenlijk alles eraan een sterke negatieve lading heeft. Er komt werkelijk niet 1 leuk moment in langs. Alles is verboden, drama, ellende, lijden, angst, geweld, argwaan, wantrouwen, oplichting, ruzie, conflict, naar, pijnlijk en uitzichtloos! Er zijn geen happy endings, dingen lukken niet. Alle karakters in de serie hebben wel iets wat vreselijk irritant is. Ze zijn onaardig, vervelend, eng, creepy, agressief, ontzettend dom, vies, lelijk, onbeschoft, nep, te rijk of te arm, en ze lachen niet (behalve als ze de boel belazeren of iets van een ander gedaan moeten krijgen, of als ze niet weten hoe ze moeten reageren). Iedereen zit in de knoop met zichzelf, en het is allemaal functioneel. Ik vind het daardoor werkelijk prachtig om naar te kijken. Alles wat er in het verhaal gebeurt is klote, en wijst met keiharde onbeleefde vinger naar bestaande shit rond anti-terreur, extremisme, islam, christendom, homofielen, racisme, oorlog, gedwongen sex, jaloezie en andere gevoelige onderwerpen. De schrijvers proppen er boeiende boodschappen in, ze smijten je van de ene extreme uithoek naar de andere. Doen ze soms zo goed dat je er gewoon kwaad om wordt. Lange politiek gekleurde ontspoorde rants die vaak heel erg ver gaan, alsof de schrijvers de hele serie hebben opgezet om dat kunstje te mogen flikken. Een heerlijke kolerezooi van mopperende psychoten, irritante spanningsbogen en zo nu en dan een mooie vrouw. ;-) Top!

Luister bijv. maar eens naar dit fragment waarin een doorgewinterde amerikaanse infidel die een moslim-extremist 'verhoort' te horen is. "Pure fucking genius."

Stickin' it to the man!

Even omdat ik dat zo'n prachtig gezegde vind; stickin' it to the man. Volgens mij afkomstig van het de middelvinger uitsteken naar 'the man', waarbij die 'man' staat voor Uncle Sam, en over het algemeen doelt men daarmee op 'de autoriteiten'. Daarover gesproken: Die Verdonk, als die geen regentenleventje leidde en in een gewoon bedrijf zou werken, was ze nu toch al minstens 4 keer ontslagen, of mis ik iets? En zonder dat er een vergoeding bij zou zitten. Verwijtbaar ontslag.

For strangers it might appear that my life's mission is stickin' it to the man, and I will admit that I have a healthy anti-authoritarian streak (as if you couldn't have guessed that by looking at my dirty bathroom floor ;-). I especially love to stick it to the man when authority is abused. And let's be honest: When is it not?

By the way, my grandmother is now officially 98 years old, and it's only recently that she got to be a bit confused at times. So if I stay healthy I might reach the same age, if there's still a habitable planet around that is.

Re: Internationaal betalingsverkeer

Geachte mw. drs. I.M. van der W,


De bank schreef op 14 Dec 2006 09:20:30 +0100:

> Geachte meneer Thijssen,
>
> De kosten die berekend zijn voor uw internationale overschrijving
> zijn geheel terecht berekend.


En ik heb u reeds uitgelegd waarom deze kosten NIET terecht berekend zijn.

> Bij uw overschrijving heeft u namelijk gekozen voor Our Cost. Dit
> betekent dat u alle kosten voor zich neemt. De internationale
> overschrijving is daardoor niet gratis.


"Alle kosten" bestonden niet, er waren immers geen kosten: Eurogiro 'basis' is gratis.

> De voorwaarden voor een internationale overschrijving
> vindt u op www.*bank.nl


'Een ieder wordt geacht de wet te kennen', is de enige wettelijke bepaling die iedereen kent. Zelfs de beste advocaat kent maar een fractie van de 138.764 bepalingen die in Nederland van kracht zijn.

> Wij verdienen hier niet aan.

De 5 euro transactiekosten staan alsvolgt beschreven op mijn rekening:
TRANSACTIE MPBP06113020416
*BANK NV BUITENL BET VERK
PROV EUR 3,00
CORR EUR 2,00 CHEQUE 0,00
Bij mijn weten gaat dit geld dus naar u toe, en niet naar iemand anders.

> Vele van onze klanten nemen eerst de voorwaarden door
> en kiezen voor Shared Costs.


U schrijft het zelf al: "Vele van onze klanten", dat zijn dus niet "alle klanten". Zulks is ook te verwachten, want als er staat dat de transactie gratis is, dan zijn er geen 'Shared Costs'. There are No Costs. Uw website schiet daar in tekort door de klant te vragen wie er moet betalen wat er niet betaald hoeft te worden! U kunt uw klanten daar beter ter plekke (dus waar dat foutief aangevinkt kan worden) voor waarschuwen.

> Wanneer zij ook aan de overige voorwaarden hebben voldaan, zal hun
> opdracht gratis worden uitgevoerd. Het is dan niet uit te sluiten
> dat de bank van de begunstigde wel kosten in rekening brengt. wij
> hebben ervoor gekozen onze klanten zelf de keuze te laten maken.
> Zij kunnen de overschrijving dan aanpassen naar eigen wens.


U heeft er dus voor gekozen om klanten erin te laten stinken. Uw website is nog niet ingesteld op het gratis EU betalingsverkeer, en u verstopt dat in smoezen. U vraagt in feite aan de klant of die kosten wil delen met de begunstigde, anders bestaat de kans dat het niet gratis is.(!?)

> Daarbij verwachten wij niet dat al onze klanten alle voorwaarden
> en dergelijke kennen. Wanneer u echter een overschrijving uit
> gaat voeren, vooral bij internationale overschrijvingen,
> dan adviseren wij u eerst de paar voorwaarden door te nemen.


Ik heb opgezocht wat "Eurogiro basis" was, en of deze transactie voor mij gratis zou zijn. Dat bleek het geval, want ik voldeed aan alle voorwaarden. Dat was 1 van de redenen dat ik deze koop deed.

> De opdracht is gratis als aan de volgende invuleisen (voorwaarden)
> voor Eurogiro 'basis ' wordt voldaan:
>
> - De betaling gaat naar een bank die gevestigd is in een land
> wat tot de Europese Economische Ruimte behoort


Dat was het geval.

> - Het IBAN van de begunstigde wordt op de Internationale
> overschrijvingskaart vermeld


Dat was het geval. Online werd dit door mij ingevuld.

> - De BIC-code van de bank van de begunstigde wordt
> op de Internationale overschrijvingskaart vermeld


Ook dat is online door mij ingevuld.

> - De overschrijving vindt plaats in euro's

Naar Duitsland is in euro's.

> - Het bedrag is niet hoger dan € 50.000 (per 1 januari 2006)

Het ging om 26 euro. Daarmee voldeed mijn transactie dus aan alle voorwaarden voor Eurogiro 'basis'. Dat u mij dan 5 euro rekent blijft onterecht. U claimed nu dat de bank van de begunstigde dat heeft veroorzaakt, omdat ik zou hebben aangevinkt dat mogelijke kosten voor mij, de koper, zouden zijn. Dan moet u met die bank contact opnemen, en ervoor zorgen dat zij niet in uw vaarwater treden door klanten kosten te berekenen die er niet behoren te zijn. Aanvinken dat mogelijke kosten voor mij zouden zijn deed ik puur uit beleefdheid t.o.v. degene bij wie ik een aankoop deed. Ik vond het al een vreemde invuloptie voor een transactie die gratis moest zijn. Dit is een logische gedachtengang die velen zullen hebben, waarmee u dan ook honderden klanten onterecht 5 euro zult berekenen voor een 'gratis' transactie. Of dat geld nu naar u toe gaat of niet zal uw klanten worst zijn. Zij lezen dat de transactie gratis is, en zien vervolgens dat zij u tòch iets moeten betalen. Zij hebben niet de gelegenheid om de betaling ongedaan te maken, en de volgende keer aan te vinken dat kosten (die er niet zijn) gedeeld moeten worden (of zo). Derhalve blijkt dat Eurogiro 'basis' NIET gratis is, maar dat dit afhangt van het humeur van de bank van de begunstigde en uw clubje geldbeheerders.

Groetend,

J.B. Thijssen

Rechtop zitten niet gezond.

U heeft het vast wel gehoord in het nieuws de afgelopen dagen, en zo niet, dan herhaal ik het nog maar even:
De houding waarbij uw bovenbenen in een hoek van 135 graden ten opzichte van uw romp zijn, dat is voor uw rug de meest gezonde manier om te zitten. Meestal betekent dat dus een beetje achterover leunen. "Loungen", zoals Eize Wielinga dat hier noemt. En dus niet, zoals ons vroeger werd wijsgemaakt: Rechtop zitten (in een 90 graden hoek).
Laat ik dat nu gelukkig ook zelden gedaan hebben in mijn leven, rechtop zitten. Ik zit vaak met een onderbeen dwars onder het andere bovenbeen, zodat bijvoorbeeld mijn rechtervoet links onder mijn linkerbovenbeen uitsteekt enzo. Daarbij ontstaat ook die gezonde schuine hoek in de onderrug. Volgens mij is gevarieerd zitten het meest gezond, dus niet te lang in dezelfde positie. Apen doen dat ook.
Hier staat het originele verhaal over het onderzoek in het Engels.

Hasta La Vista ?

Erg shiny, erg blits, dat Windows Vista, maar niets voor jult. En volgens mij (ik heb er al mee gewerkt) kan Mac OSX wel inpakken. Die paar procent marktaandeel die Apple nog had zal hierdoor vast minder worden.
Mooi aan Windows Vista is, zoals we gewend zijn van Microsoft, dat de dure registratie kraakbaar is (hoewel ze het weer vervelend lastig hebben gemaakt, en het zonde is van al die code die daaraan is besteed). Ook prettig dat de bovengrondse configureerbaarheid (is dat een woord?) vergroot is, en dat al je oude Windows software er nog op kan draaien. Die overigens soms niet werkt met nieuwe drivers voor je hardware. (Maar daar hebben alle Operating Systems last van).
Jammer van Windows Vista is dat het hele systeem zichzelf te mooi vindt, dat het zichzelf te graag veilig wil laten zijn, dat het grafisch zo zwaar is geworden, dat het enige wat ik doe als ik het installeer is: De zaak plunderen. Alles uitzetten wat ik niet nodig heb, wat ik niet wil gebruiken wissen, en zo nodig alles wat er nog van op harddisk staat elimineren. Wat moet een mens nu met al die fancy bullshit? Wie koopt er nou een PC om naar een desktop te staren? Als het niet praktisch en functioneel is gebruik ik het niet. Als het extra tijd kost zet ik het uit. Daarbij komt dat ik een gruwelijke hekel heb aan alles wat met DRM (=Digital Restrictions Management) te maken heeft. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) zal ik derhalve nooit gebruiken, en ICT (Image Constraint Token) gaat er bij mij ook niet in.
Raar is dat ze doen alsof iets als TotalCommander niet bestaat, waar nu veel van is afgekeken en in het OS is gebouwd. Dingen waar ik al jarenlang prachtig gereedschap voor gebruik kunnen nu eindelijk met Windows Vista zelf. Ik word daar eerlijk gezegd ontzettend moe van. De software die ik gebruik IS al een uitgekristalliseerde duurzame selectie, die wil ik niet kwijt, die wil ik blijven gebruiken, die doet het net wat beter dan Vista zelf. Donder maar op met je vervanging in de vorm van een kleuterinterface. Die nog geld kost ook.
Kortom:
Windows Vista is reuze leuk voor de massa die niet onder de kap wil (of durft te) kijken, voor de gebruiker die geen backups maakt, maar uitermate ongeschikt voor mensen als ik. Voorlopig zie je mij gewoon lekker werken met/op een uitgedunde Windows XP basis, PC-BSD, openSuse en CentOS. Ik wacht wel wat jaartjes, tot er een Windows Vista Light bestaat, die puur en alleen de basis neerzet en mij alle software *nadien* laat installeren.